100 bollar åt Borgåskolor

Rikard Lindström, Anne Smolander, Markus Broman, Janne Ranta, Minna Sumusalo och Jari Kettunen rullar bollarna mot skolgårdarna. Bild: FCFJ/Mika Laine

Oy C.E. Lindgren Ab och FC Futura Juniorit donerar 100 fotbollar åt skolor i Borgå.

På grundskolornas gårdar i Borgå spelas det nu fotboll med nya bollar. Famlijeföretaget Oy C.E. Lindgren Ab och FC Futura Juniorit (FCFJ) donerade nämligen 100 fotbollar åt stadens skolor.

– Som en lokal aktör ville vi slå till 100-årsjubileumet i ära och donera bollar till skolbarnens glädje, berättar C.E. Lindgrens vd Patrick Hägg.

Utbildningscheferna Jari Kettunen och Rikard Lindström tog emot bollarna tillsammans med Kvarnbackens skolas rektor Anne Smolander och Huhtisen koulus rektor Minna Sumusalo.

FCFJ:s ordförande Janne Ranta berättar att idén till donationen kom från föreningen.

– Vi tänkte först donera ett tjugotal använda bollar men då vi fick med en samarbetspartner kunde vi öka mängden till fina hundra stycken, säger han.

– Vårt samarbetsavtal med Stadium och Nike gjorde att vi kunde skaffa helt nya bollar, tillägger föreningens vice ordförande Markus Boman.

Ranta hoppas att bollarna används av elever på de yngre årskurserna och att barnen därifrån hittar idrottens glädje.

Bollarna delas ut till både svensk- och finskspråkiga skolor.