1 794 nya smittfall på fredagen – 54 personer får intensivvård

Totalt har över 8,1 miljoner coronavirustester gjorts i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

1 794 nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

På fredagen vårdades totalt 287 personer på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 54 intensivvård.

Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Flera har redan fått tre vaccindoser

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 87,1 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 82,4 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. 8,3 procent av dem som fyllt 12 år har fått tre doser coronavirusvaccin.

Av hela befolkningen har 76,7 procent fått den första dosen vaccin medan 72,6 procent har fått två doser och 7,3 procent tre doser, uppger institutet.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Till och med den 16 november hade totalt 5 686 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 4 032 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Incidensen är 320

Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 320, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen är högst, 693, i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och lägst, 63, på Åland.

Vissa dagar har Institutet för hälsa och välfärds statistik felaktigt visat på noll nya coronavirusfall i Finland, vilket inverkat på de incidenstal som institutet anger.

1 794 nya coronavirusfall har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet nya coronavirusfall under de senaste 14 dagarna är 17 726. Under den föregående 14-dagarsperioden var antalet nya smittfall 14 273.

Totalt har 201 051 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Artikeln har uppdaterats klockan 14.10 med de färskaste siffrorna.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.