Stödpengar för idrottsplats - Tolkis får skatepark

En skatepark, uppdaterad motionsutrustning och belysning vid fotbollsplanen. Det är några av sakerna Borgå stad kommer att förverkliga med de 150 000 euro man fått av Regionförvaltningsverket.

FÖRLAGA. Troligtvis kommer skateparken i Kokon att vara modell när en mindre motsvarighet ska byggas i Tolkis.
23.07.2019 18:22
– Vi är väldigt glada över att ha fått pengar för att rusta upp idrottsplatsen i Tolkis, säger Per Högström, chef för idrottstjänster på Borgå stad.
Högström säger att pengarna kommer att användas till många olika saker, både upprustning av existerande motionsplats och utbyggnad av nya anläggningar. Bland annat kommer fotbollsplanen att få belysning, motionsslingan få en ny styrketräningsplats och vid den gamla isplanen kommer troligtvis en skatepark att byggas.
– Det är inte helt detaljplanerat ännu, men det kommer möjligen bli en mindre version av skateparken som finns i Kokon.
Högström säger att det finns behov av uppdaterade idrottsplatser i Tolkis. Både unga och gamla kommer ha bättre motionsmöjligheter än tidigare.
– Det kommer att tjäna såväl skolor som daghem i Tolkis .
Per Högström säger att man redan nu påbörjat upprustningen, men att det kommer dröja till nästa sommar innan allting är klart.
– Nu på hösten kommer det att vara arbeten på gång, men skateparken tar vi tag i först när barackerna är borta.
Även Lovisa fick pengar för upprustning av Strömfors näridrottsplats, och Lappträsk fick stöd för byggandet av en frisbeegolfbana. Totalt betalade Regionförvaltningsverket i år ut över 3,5 miljoner euro till 59 ansökande för att bygga och upprusta idrottsplatser. Summan är 300 000 euro större än förra året.

ANDRA LÄSER