Största delen av Borgåborna sitter ensamma i bilen till jobbet - nytt projekt ska göra arbetsresorna hållbarare

Sex organisationer deltar i projektet Hållbart till jobbet i Borgå. Projektet får statlig finansiering.

Elcykel är ett alternativ för den som vill ta sig till jobbet utan att förstöra klimatet.

Projektet Hållbart till jobbet, som strävar efter att styra arbets- och tjänsteresor, har inletts i Borgå, meddelar man i ett pressmeddelande. Borgå stad koordinerar projektet i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra och konsultföretaget Sitowise. Det finansieras av miljöministeriet och slutar i november 2021.

Totalt deltar sex organisationer och cirka 660 anställda. Utöver staden och Posintra deltar också ABB:s enhet i Borgå, personalen på Nordea i Borgå, Borgå Energi och personalen i Varuboden Osla inom hela Borgåområdet.

Målet är att skapa färdsätt som främjar välbefinnandet på arbetsplatserna i Borgå, att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt, att satsa på mer flexibla arbetssätt och att minska utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor.

- En hållbar arbetsmiljö och arbetshälsa är centrala teman i stadens personalprogram. I och med detta projekt uppmuntrar vi personalen att använda hållbara färdsätt för arbetsresorna och främjar de anställdas välbefinnande, säger personaldirektör Anu Kalliosaari.

Skräddarsydda program

Med Hållbart till jobbet inleds främjandet av hållbara färdsätt i Borgå. Arbetet resulterar i en verksamhetsmodell och ett nätverk.

– I det följande skedet görs en enkät om färdsätt till de organisationer som deltar. Med enkäten utreds de centrala nyckeltalen för färdsätten samt de anställdas iakttagelser och önskemål i fråga om åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara färdsätt. Svaren utnyttjas senare då det utarbetas egna program för främjande av hållbara färdsätt för de organisationer som deltar, säger Borgå stads trafikingenjör Antti Rahiala.

Borgåborna gör cirka två tredjedelar av sina arbetsresor med personbilar och cirka hälften så att föraren är ensam i bilen. Arbetsresorna utgör en stor andel av de resor som görs med personbilar.

Projektet hittas på Borgå stads webbplats.

ANDRA LÄSER