Beslutsfattarna får inte glömma närståendevårdarna!

Glöm inte bort närståendevårdarna när ni i kommunerna nu planerar kommande budgeter! Reservera pengar till att stöda närståendevårdarna.

Denna exceptionella tid prövar oss alla och närståendevårdarna som annars också har det tufft, prövas nu ännu mer. Eftersom man i närståendevårdarfamiljer ofta hör till riskgrupper har många av familjerna varit i karantän, även isolerade. Det som är kämpigt för närståendevårdarna är att de ska orka vårda sin anhöriga dygnet runt med så gott som ingen kontakt med den yttre världen.

Vårdarvodet, som redan i sig är som en lottovinst då kriterierna är så strikta, är minst 408,09 euro per månad brutto plus möjlighet till tre dagar ledigt per månad. Ja, det vill säga med god tur tre dagar ledigt. I och med dessa exceptionella tider började det höras märkvärdigheter från kommunerna: till korttidsvården får man inte hämta sin anhöriga och dagsverksamheten stängs.

I många kommuner lovade man ordna med ersättande verksamhet, eller så sades det att detta är tillfälligt. För tillfället får vi samtal av gråtfärdiga närståendevårdare som säger att de snart inte orkar längre. Vårdbehövande får man ännu inte heller på korttidsvård och från dagsverksamheten har man inte hört något mer. Närståendevårdarna väntar och väntar, men snart börjar deras krafter vara vid sin extrema gräns. Speciellt anhöriga till demenssjuka och föräldrar till barn med särskilda behov upplever att de inte får det stöd av kommunen de skulle behöva. I föreningarna ordnas kamratstöd på distans, men fastän detta stöd är viktigt för närståendevårdaren räcker det inte. Ledighet är det som behövs, även under dessa tider.

Glöm inte bort närståendevårdarna när ni i kommunerna nu planerar kommande budgeter! Reservera pengar till att stöda närståendevårdarna. De sparar stora summor åt skattebetalarna i varje kommun genom att med även sina sista krafter orka vårda sin anhöriga.

Närståendevårdarens vårdarvode kostar kommunen i genomsnitt 9 420 euro per år, ifall vårdarvodet i genomsnitt är 440 euro per månad plus tre lediga dagar per månad där den vårdbehövande bor på ett effektiverat serviceboende. Om vårdbehövande däremot kontinuerligt skulle bo på ett effektiverat serviceboende skulle kostnaderna för kommunen stiga till 41 975 euro per år och kund ifall man räknar med 115 euro per dygn.

Även hemvårdens service blir betydligt dyrare för kommunerna än närståendevård, som kan spara kommunerna pengar under flera års tid. Motsvarande summor för hemvården är 30 660 euro per år, med två hembesök per dygn och med ett pris på 42 euro per gång.

Vården för en person med funktionsnedsättning ger betydligt större kostnader andra ställen än genom närståendevården: I en form av serviceboende för en person med funktionsnedsättning är priset 69 euro per dygn. Detta utgör 25 185 euro per år och för en person med grov funktionsnedsättning är priset 125 euro per dygn, vilket utgör 45 625 euro per år.

Dessa officiella siffror är från några år tillbaka, med dagens priser skulle summorna vara större. Vakna upp nu beslutsfattare och tjänstemän, nu behöver vi agerande för att närståendevårdarna ska orka framåt och för att vi alla ska må bättre.

Päivi Aaltonen,

Omaisoiva koordinator, Itä-Uudenmaan omaishoitajat ja läheiset – Östra Nylands närståendevårdare och vänner ry