Förvalsjuryn för Runeberg Junior är samlad

Barnlitteraturpriset Runeberg Juniors förvalsjury är vald och juryn har börjat sitt arbete.

BARNBÖCKER. Runeberg Junior-priset går till en skönlitterär barnbok vars målgrupp är barn i åldern 6-9 år.

Juryn består av kulturredaktör Mia Grönstrand, skådespelare, musiker och regissör Oskar Silén samt doktorand i litteraturvetenskap Pia Vuorio. Priskoordinator är serviceförman Catharina Latvala vid Borgå stadsbibliotek.

Runeberg Junior-priset delas ut till en inhemsk skönlitterär finsk- eller svenskspråkig barnbok, vars målgrupp är barn i åldern 6-9 år. Förvalsjuryn bekantar sig med böcker utgivna efter oktober 2016 och väljer sedan högst tio kandidater för priset. Juryn tar emot böcker för utvärdering ända till slutet av oktober.

Förvalsjuryns kandidater offentliggörs i början av november. Prisvinnaren bestäms av en barnjury bestående av förskolebarn och elever i årskurserna ett och två från daghem och skolor i Borgå. Prisvinnaren offentliggörs på Runebergsdagen den 5 februari 2018.

Runeberg Junior-priset är Borgå stads och tidningen Östnylands gemensamma barnlitteraturpris. Prissumman uppgår till 10 000 euro. Syftet med priset är att främja läslusten hos barn.

ANDRA LÄSER