Beslut om dagvård brådskar i Östnyland

Beslut som kan begränsa dagvårdsrätten bereds just nu i Östnyland.

ÄNDRADE RÄTTIGHETER. Barnens rättigheter till dagvård ändrar från augusti i år.
16.02.2016 09:47 UPPDATERAD 16.02.2016 11:32
Det brådskar med beslut om den subjektiva dagvården i Lovisa, Borgå och Sibbo. Alla kommuner bereder just nu beslut som påverkar barnens rätt till dagvård.
Regeringens beslut innebär att kommunerna kan begränsa rätten till dagvård till 20 timmar för barn vars föräldrar inte jobbar heltid eller studerar. Andra har rätt till 40 timmar dagvård. Samtidigt kan kommunerna förstora dagvårdsgrupperna och ta ut högre avgifter. De nya villkoren träder i kraft i början av augusti.
I alla kommuner stöter möjligheterna att förstora daghemsgrupperna på problem. Alla daghemsfastigheter möjliggör nämligen inte större grupper.

Sibbobeslut i mars

I Sibbo bereder dagvårdschef Mervi Keskioja ett förslag som ska behandlas i bildningsutskottet den 29 februari. I det här skedet är hon inte villig att avslöja åt vilket håll Sibbos beslut kantrar.
– Förslaget till beslut publiceras den 22 februari och om utskottet och styrelsen efter det är eniga, så behöver ärendet troligen inte gå till fullmäktige.
Om det finns en stor politisk enighet så klubbas förslaget igenom, om inte så är det fullmäktige som fattar det slutliga beslutet. Keskioja konstaterar att ett beslut borde finnas inom utgången av mars för att familjerna ska känna till de nya villkoren inför hösten.
Vi räknar med att beslutet fattas av utskottet, men stadsstyrelsen har förstås rätt att ta upp ärendet till behandling vid behov.

Borgå har räknat sparmöjlighet

I Borgå har man räknat ut att större småbarnsgrupper skulle spara 600 000 euro på årsnivå, men problemet är att alla fastigheter inte möjliggör större grupper. Ärendet behandlas i bildningsutskottet den 9 mars och före det i utskottets kvällsskola. Förslaget som bereds av Leila Nyberg, direktör för småbarnsfostran, ges offentlighet efter den 3 mars.
– Vi räknar med att beslutet fattas av utskottet, men stadsstyrelsen har förstås rätt att ta upp ärendet till behandling vid behov, säger Nyberg som utgår från att ärendet inte behöver föras till fullmäktigebeslut.

Lovisa skjuter beslut på framtiden

I Lovisa säger Pia Nyström, tf chef för småbarnsfostran att man i en förberedande diskussion inom bildningsnämnden resonerat sig fram till att inte göra ändringar i småbarnsfostran nu i höst.
– Vårt förslag är att skjuta fram eventuella beslut till budgetberedningen 2017. Om den tanken omfattas så innebär det att vi inte gör ändringar i dagvården i höst.
Bildningsnämnden ska ta beslut om detta den 30 mars. Inför framtida beslut vill man samla på sig ett större underlag för förändringsbeslut.

ANDRA LÄSER