Beslutet om vinterförvaringen vid Hammars strand hävdes

Kommunteknikchefen fattade beslutet utan att höra parterna. Nu ska de få säga sin åsikt, och beslutet prövas på nytt.

Kommunteknikchefens beslut om vinterförvaringen för båtar i Hammars strand upphävdes.
17.08.2022 15:50 UPPDATERAD 17.08.2022 16:58
Kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut om att vinterförvaringen för båtar i Hammars strand ska förbjudas för att ge plats för fler parkeringsplatser väckte mycket diskussion på våren.
Flera personer krävde att beslutet skulle omprövas. Man motiverade kravet med att beslutet har fattats utan höra parterna, och att båtarna inte utgör en estetisk olägenhet. I tisdags godkände stadsutvecklingsnämnden deras begäran om omprövning. Nu ska parterna höras.
Enligt omprövningen är vinterförvaringen en väsentlig del av båtlivet, och behovet av parkeringsplatser på stranden är kortvarig och begränsad till sommaren.
I och med att många båtägare bor i Hammars, skulle en förflyttning av vinterförvaringen öka biltrafiken och påverka miljön.
ÖN publicerade i april insändaren: Låt vinterförvaringen av båtar vid Hammars strand fortsätta