Svenska dagen-pris till kulturredaktör Camilla Lindberg

Vi måste återerövra rätten att drömma, säger Camilla Lindberg som prisas för en mångsidig, insiktsfull och fördomsfri kulturgärning.

PRISBELÖNT. "Människan bakom" har vart utgångspunkten för Camilla Lindbergs kulturjournalistik.
På svenska dagen belönar Svenska kulturfonden varje år regionala kultur- och utbildningsinsatser, och i år tillfaller det nyländska priset samt 5 000 euro kulturredaktör Camilla Lindberg från Ekenäs.
Motiveringen lyder: "Som kulturredaktör vid tidningen Västra Nyland har Camilla Lindberg sedan år 2006 fört fram kulturfrågor genom olika kanaler även långt utanför sitt uppdrag. Hon har vaksamt följt med trender inom kultur- och utbildningsfältet i Västnyland och genom sina sakkunniga analyser bidragit till en mångsidigare kulturdebatt och diskussion på svenska. Bredden i hennes kunskap är värd en eloge. Hon uttalar sig mångsidigt, insiktsfullt och fördomsfritt om kulturfrågor och hennes språk är alltid klart och genomlyst."
– Jag blev väldigt glad, säger Camilla Lindberg själv, både om priset och om motiveringen.
– Jag har försökt att alltid arbeta efter bästa förmåga. Det är mycket mer än ett jobb, det är en livsstil att vara kulturredaktör för alla olika konstformer på ett geografiskt stort område, från Hangö till Kyrkslätt – plus litteraturen i hela Svenskfinland och teaterinstitutionerna i Åbo och Helsingfors.
Det är mycket mer än ett jobb, det är en livsstil att vara kulturredaktör för alla olika konstformer på ett geografiskt stort område.
Även om kulturredaktörens arbete i regel är att bevaka andras kulturella och konstnärliga arbete, har Lindberg denna höst fått se sig själv i rampljuset. I samband med KSF Medias nedskärningar och Västra Nylands omläggning till en tvådagarstidning sades hon upp – vilket väckte upprördhet på fältet. Lindberg uttryckte sin oro för kulturbevakningens framtid i Svenska Yle, och kulturpersoner protesterade mot beslutet i en skrivelse.
– Priset visar också att det finns ett yttre öga som sett det här arbetet som viktigt, och det kommer som ett led i uppslutningen för kulturbevakningen i regionen. Så det känns bra både för mig personligen, men också ur ett övergripande perspektiv, säger Lindberg som ändå uppfattat att priset i första hand är ett personligt pris till henne och inte ett ställningstagande.

Vad har varit bäst och sämst med ditt jobb?

– Det bästa har varit alla människomöten. Jag skriver ju själv och är inte främmande för hur det är att gå in i konstnärliga processer. Det har varit berikande att varje vecka tala med människor som befinner sig i likande processer och föra samtal där man har rätt att ställa frågor som man kanske inte skulle våga ställa som privatperson. "Människan bakom" – det har varit utgångspunkten för mitt arbete.
Det bästa har varit alla människomöten.
– Samtidigt är det också det som varit det tyngsta med jobbet; att man ibland är tvungen att förhålla sig kritiskt till det människor gör med uppriktigt hjärta. På en regiontidning finns människorna man skriver om väldigt nära och du behöver kunna skilja mellan din privata och din professionella roll, även om du inte behöver gömma dig bakom den. Men enkelt är det inte.

Hur ser du på framtiden?

– Jag har nog planer och drömmar, men hur de konkretiseras får framtiden utvisa. Det har på många sätt varit en väldigt sorgefylld höst. Men jag har hela tiden känt mer sorg för utvecklingen i KSF Media och Finland, än för egen del. Jag har arbetat i nästan elva år och på något plan är det också befriande att gå vidare efter många tunga år. Priset blev för mig ett värdigt avslut för ett jobb som jag gått in i med själ och hjärta.

Svenska dagen-priser

Svenska kulturfonden premierar varje år regionala kultur- och utbildningsinsatser med Svenska dagen-priser, som förutom i Nyland också delas ut i Österbotten samt i Åboland & Åland.
Det åboländska-åländska priset tillfaller i år Pub Bastu i Mariehamn, som drivs av föreningen Träffpunkt Ungdom och är ett centrum för den alternativa musiken på Åland. "Pub Bastun erbjuder bland annat en scen där unga band och musiker får uppträda och utvecklas på egna villkor ... Eldsjälarna inom föreningen Träffpunkt Ungdom bidrar genom sin unika insats till en livskraftig ungdoms- och alternativkultur på Åland", heter det i motiveringen.
Det österbottniska priset går till scenkonstnären Lina Teir från Kristinestad, som under många år verkat som konstnär och konstpedagog inom musik, teater och berättarkonst. Prismotiveringen lyfter i synnerhet fram Teirs arbete för "utsatta grupper i vår värld", bland annat genom kampanjen We see you, som hon startade som ett upprop för en mera human asylpolitik.
– Men i vårt land och på våra arbetsplatser finns en tendens att förkväva drömmar. Och jag tror att vi måste återerövra rätten att drömma, att tänka stort. Utan drömmar finns ingen utveckling och ingen framtid. Just inom konsten finns en tillåtande attityd till ett tänkande som går bortom det rationella och därför trycker jag det är extra allvarligt att det är kultur- och bildningsfrågor som begränsas – på många håll.

Fotnot: Tidningen Västra Nyland ges, liksom HBL och Östnyland, ut av KSF Media. Artikelskribenten har varit Camilla Lindbergs förman de senaste två åren.

ANDRA LÄSER