Ingen corona på konfirmationsläger

Ingen coronasmitta uppdagades bland deltagarna på Borgå finska församlings konfirmationsläger. Lägret avbröts på grund av symtom.

FALSKT ALARM. De misstänkta fallen av coronaviruset på ett konfirmationsläger visade sig vara vanlig influensa.

I måndags var Borgå finska församling tvungen att avbryta sitt konfirmationsläger då flera av deltagarna uppvisade influensasymtom. Nu har alla som hade symtom testats och provsvaren visade att ingen var smittad av coronaviruset.

Konfirmationslägrets konfirmation kan därför ordnas som planerat.

Provresultaten togs emot med lättnad av alla inblandade. Församlingen fortsätter med sin lägerverksamhet och följer de direktiv som arbetats fram tillsammans med hälsomyndigheterna.