Investeringstakten utmaning för Sibbo

Sibbo kommuns resultat för i år ser ut att bli cirka 1,6 miljoner euro på plus vilket är bättre än budgeterat. Under sitt möte på måndagen behandlade kommunstyrelsenbudgeten för nästa år och ekonomiplanen för 2018–2020.

18.10.2017 15:52
Under de senaste åren har kommunen gjort ett positivt resultat, och utvecklingen av lånebeloppet har planenligt legat kring 40–50 miljoner euro per år. Utifrån budgetförslaget skulle resultat för 2018 bli cirka 3,2 miljoner euro positivt. I siffran ingår intäkterna från markförsäljning.
I ett pressmeddelande skriver kommunen att en balanserad ekonomi ändå skulle förutsätta att verksamhetens resultat når minst nollstrecket utan dessa intäkter så att kommunens driftsekonomi inte finansieras med markförsäljningsintäkter. Under den kommande 3-årsperioden är verksamhetens resultat före intäkterna av markförsäljningen ändå årligen 2–2,5 miljoner euro negativt.
Därtill har man redan tidigare beslutat att det kraftiga investeringsprogrammet för de kommande tre åren kommer att orsaka en ökning av skuldsättningen på närmare 100 miljoner euro innan utgången av år 2020. Vid slutet av år 2017 uppskattas lånebeloppet uppgå till cirka 52 miljoner euro.

Mindre statliga pengar

Skatteintäkterna i Sibbo ser ut att öka. I år väntas skatteintäkterna inbringa cirka 93,5 miljoner euro och nästa år cirka 98,4 miljoner euro. Däremot minskar inkomsterna via statsandelar, år 2018 beräknas de uppgå till 13,3 miljoner euro, det vill säga 0,8 miljoner euro mindre än i år.
Enligt budgetförslaget sjunker kommunens externa kostnader per invånare från 5 902 euro i år till 5 806 euro år 2018. Den här trenden väntas fortsätta.

Investeringar

Sibbo hör för tredje året i rad till de snabbast växande kommunerna i Finland. Även i fortsättningen förväntas tillväxttakten vara cirka 3 procent per år.
– Det här innebär en allt större utmaning för vår serviceproduktion och orsakar också ett kraftigt investeringstryck. Samtidigt medför tillväxten skatteintäkter och markförsäljningsintäkter, och det är mycket välkommet, säger kommundirektör Mikael Grannas i pressmeddelandet.
I budgetförslaget uppgår bruttoinvesteringarna år 2018 till 25,6 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 19,4 miljoner euro.
De mest betydande enskilda investeringarna under planeringsperioden 2018–2020 är utbyggnaden av Nickby Hjärta och utbyggnaden av Sipoonlahden koulu. Det nya daghemmet i Nickby Hjärta är också det ett betydande projekt. Utbyggnadsprojekten vid Sipoonlahden koulu och Nickby Hjärta är genomförda år 2020 och Nickby Hjärtas daghem blir färdigt år 2019.
Därtill investerar kommunen i infrastrukturen på nya bostadsområden. De här investeringarna ökar under åren 2019 och 2020 särskilt som en följd av att byggandet av Tallmo detaljplaneområde inleds.

ANDRA LÄSER