Nämnden kom med nytt skolförslag

Bildningsnämnden i Borgå beslutade med knapp majoritet på Samlingspartiets förslag att man borde renovera och bygga till både Sannäs skola och Ilolan koulu. Om det här håller i styrelse och fullmäktige återstår att se.

FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN. Stadsstyrelsen tar som nästa instans ställning till hur det ska bli med bland annat Sannäs skola i framtiden.
Stina Jäderholm
30.08.2019 08:25 UPPDATERAD 30.08.2019 10:24
En omröstning om återremittering, på förslag av Samlingspartiets Janne Ranta, röstades först ner med rösterna 7-4.
Därefter förslog De grönas Pete Lattu ett tvåspråkigt bildningscentrum i Illby och Ranta förslog att både Sannäs skola och Ilolan koulu bevaras. De friska delarna ska saneras och utrymmena kompletteras med flyttbara lösningar.
Vid följande omröstning sattes Rantas förslag mot Lattus. Rantas förslag fick flest röster, 7-4.
Därefter sattes Rantas förslag mot föredragandes förslag, ett bildningscentrum i Sannäs, och med rösterna 6-5 beslöt nämnden föreslå för stadsstyrelsen att Ilolan koulu och Sannäs skola bevaras.
Nämnden förutsätter att bildningssektorn utnämner en tjänstemannarepresentant till arbetsgruppen som arbetar med projektplanen för att planen ska kunna göras i ett nära samarbete med bildningssektorn.
För Rantas förslag röstade utom Ranta själv Nea Hjelt, Saml, Sanna Kivineva, Grön, Anne Korhonen, Cent, Marianne Korpi, SDP och Pete Lattu, Grön.
SFP:s representanter, Catharina von Schoultz, Mikael Kulju, Hanna Lönnfors och Thomas Svedberg tillsammans med SDP:s Markus Hammarström röstade för ett bildningscentrum i Sannäs.
Föredraganden beslöt att lämna avvikande åsikt till nämndens beslut.
– För att kunna ta ansvar för att erbjuda en kvalitativ skola behöver vi ett bildningscentrum, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Stadsstyrelsen nästa

Att det faktiskt blir så här, att man sanerar och bevarar de båda skolorna i stadens östra delar, verkar i det här skedet inte så sannolikt.
I stadens strategi stås det bland annat fast att skolorna i staden ska ha ett minimielevantal på 100-120 elever, något som varken Sannäs eller Ilola uppfyller.
Risken är stor att man i stadsstyrelsen konstaterar att det blir för dyrt att renovera båda skolorna, speciellt som man inte med säkerhet vet hur stor del av de nuvarande skolorna som måste rivas, det ser man först när man går in i konstruktionerna.
– Jag tar Samlingspartiets förslag som en garanti för att de också i styrelse och fullmäktige uttryckligen arbetar för att bevara byskolorna, säger bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz.
– Men jag frågar mig varför de tar upp det här helt nya förslaget först nu, när vi har behandlat ärendet i nämnden sedan mars. Om det kommit fram tidigare kunde vi ha utrett förslaget närmare.
Risken är stor att man i Borgå står inför en repris på långdansen kring skollösningen i Tolkis.
Artikeln ändrad 30.8. kl. 10.23, då Rikard Lindströms kommentar bifogades.