Nämnd vill ha fakta

Vad sparar man, hur många berörs? Social- och hälsovårdsnämnden återremitterade frågan om att centralisera munhälsovården i Borgå.

TANDVÅRD.

Kravet från strukturarbetsgruppen är att munhälsovården ska centraliseras och bli billigare.

Tjänstemännen har förberett ett ärende där tre av de nuvarande fyra små tandvårdsenheterna, de vid Linnajoen koulu, vid Kvarnbackens skola och vid Pääskytien koulu, kunde dras in och verksamheten flyttas till tandvårdsenheten i Näse. Fyra mindre rum i Näse måste renoveras för att den här manövern ska lyckas.

I ett senare skede kan också enheten vid Lyceiparkens skola dras in, enligt beredningen.

Social- och hälsovårdsnämnden fick ta del av ärendet vid sitt möte på torsdagen. Enligt beredningen ger arrangemangen många fördelar.

Nämnden saknade ändå siffror och faktauppgifter.

– Vilka blir besparingarna om man drar in de små enheterna?

– Hur många skolelever påverkas av indragningen?

De här uppgifterna fanns inte att tillgå vid nämndens möte. Nämnden återremitterade därför ärendet för vidare utredningar.