Stor förnyelse bland de kyrkliga beslutsfattarna – möt Wilhelm Lindén, den yngsta invalda i Borgå domkyrkoförsamling

De som deltog i årets församlingsval i de östnyländska svenska församlingarna valde in fler helt nya beslutfattare än sådana som varit med redan tidigare. I Lovisa blev nya församlingsrådet mycket kvinnodominerat.

Wilhelm Lindén är den yngsta invalda i Borgå domkyrkoförsamling. Han har en plats i både församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
21.11.2022 14:17
Om man ibland kan anklaga kyrkan för en viss ovilja till förnyelse så gäller det samma inte när man ser till beslutsfattarna i de östnyländska svenska församlingsråden och församlingarnas representanter i samfälligheternas gemensamma kyrkofullmäktige. Det är förstås helt och hållet de aktivt röstande församlingsmedlemmarnas förtjänst.

ANDRA LÄSER