”Inte så enkelt” – Agricola-sällskapet vill hyra gamla Kyrkoby skola

Agricola-sällskapet i Pernå har stora planer: om man lyckas hyra in sig i gamla Kyrkoby skola skulle inte bara Agricolamuseet få större lokaler utan det gamla skolhuset kunde också bli ett hjulnav i byns föreningsverksamhet. Men fastigheten är eftertraktad och ägaren, Lovisa stad, hade redan inlett processen för att sälja fastigheten.

Kyrkoby skola i Pernå har varit stängd i några år. Om Agricola-sällskapet i Pernå får som de vill skulle Agricola-museet flytta in i byggnaden som också har plats för annan föreningsverksamhet.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
02.12.2022 16:05
Kyrkoby skola i Pernå stängdes inför höstterminen 2020 och har stått tom sedan dess. Agricola-sällskapet i Pernå som arbetar för att värna minnet av bygdens stora son, reformatorn, biskopen och det finska skriftspråkets fader Mikael Agricola, skulle gärna hyra in sig i byggnaden. Ett initiativ om det här lämnades in under nämnden för fostran och bildnings senaste möte. Nämnden antecknade ärendet till kännedom och initiativet går nu igenom beslutsapparaten i Lovisa – men det finns en del kurvor på vägen, som vi kommer att få se.
Agricolamuseet i Pernå har levt en turbulent tillvaro: länge fanns museet i Prästgården i Pernå Kyrkoby men i samband med kommunfusionen gick museet i dvala och endast en liten del av samlingarna visades på närbiblioteket. Sommaren 2020 kunde museet ändå återuppstå då Agricola-sällskapet hyrde in sig i den gamla banksalen i Forsby. Det här har ansetts vara en bra men tillfällig lösning: museet skulle gagnas av större lokaler och dessutom skulle sällskapet gärna se att museet låg närmare Agricolas födelseplats i Kyrkobyn.
Här kommer gamla Kyrkoby skola in i bilden. Ordföranden för Agricola-sällskapet Kai Nieminen säger att det tomma skolhuset skulle ge museet mer utrymme och eftersom sällskapet inte skulle ha behov av hela byggnaden kunde delar hyras ut för föreningsverksamhet och andra evenemang. En extra guldstjärna i kanten är att skolhuset ligger endast ett stenkast från Agricolas födelseplats.

ANDRA LÄSER