Långa köer till influensavaccinet

Den som ville vaccinera sig mot säsonginfluensan fick bereda sig på en lång väntan.

LÅNG VÄNTAN. Hanna Kallonen, t.v., Marianne Lindfors, Märta Johansson och Agnes Andersson räknar med få vänta några timmar på sin tur.
Hanna Kallonen, Marianne Lindfors, Märta Johansson och Agnes Andersson har slagit sig ned vid ett bord i Kokonhallens kafé.
– Jag har nummer 490 på min kölapp och för en stund sedan ropade de in 252. Det går åtminstone en timme till innan det blir min tur. Men vi har ju tid att vänta, säger Märta Johansson.
I det skedet hade hon och de andra redan köat i en dryg timme.
I förmiddags var köerna så långa att de sträckte sig långt ut på gården. En del valde att köa utomhus, men en del vände om och åkte hem tillbaka.
– Det gjorde till exempel min man, säger Märta.
Under tidigare år har influensavaccineringen ordnats på Äppelbackens servicecenter som nu är stängt för renovering. Damerna är odelat förtjusta i den nya platsen. Det krävs bil för att komma till Kokonhallen, vägen är för lång att gå.
– Kommer man med buss, måste man stiga av vid Tolkisvägen. För en äldre kan det vara tungt att gå i snömodden från busshållplatsen till hallen, säger Marianne Lindfors.

Fullt på läktaren

De allra flesta av de köande väntar på sticket inne i själva idrottshallen. Många sitter på läktaren, andra på de stolar som burits ut i hallen. Det finns sittplatser för alla inomhus, men parkeringsplatserna utomhus är en bristvara.
Fem sköterskor finns på plats i var sitt bås och väntar med sprutan. Marina Stenberg har som uppgift att ropa ut numren på dem som står näst i tur.
– Rusningen kom i dag. När vi började vaccinera förra veckan var det inga köer alls. Det gick undan på någon minut. Kanske folk räknade med att köerna skulle vara långa de första dagarna och därför valde de den här veckan. Med finns också sådana som tar pneumokockvaccinet samtidigt. Jag har hört sägas att de har fått vänta länge på receptet och därför kommer de först nu.
Tre vaccineringsdagar återstår: torsdag klockan 8–15.30, tisdagen den 29 november klockan 8–17.30 och onsdagen den 30 november klockan 8–15.30.
ANDRA LÄSER