Kommuner och välfärdsområdet konkurrerar om samma sakkunniga

Stadsstyrelsen i Borgå inrättade på måndagskvällen fyra av de totalt åtta nya omdebatterade chefstjänsterna. I Lovisa finns det däremot inget behov att skapa nya tjänster för att en del av personalen övergår till välfärdsområdet.

Det blir dubbelarbete med fler chefer medger Jorma Wiitakorpi.
Från den 1 juni inrättas fyra nya tjänster inom koncernförvaltningen i Borgå. Det är tjänsterna som integrationschef, integrationssakkunnig, chef för sysselsättningsärenden och kommunikationsdirektör.
ANDRA LÄSER