Haddom skolas öde spikas – förslaget är att skolan stängs

Eleverna vid Haddom skola fick tillfälliga lokaler i baracker vid Generalshagens skola. Nu finns ett förslag som inte ska vara tillfälligt: lägg ned skolan.

Förslaget är att Haddom skola stängs. Beslutet fattas i sista hand av fullmäktige. Utbildningschef Timo Tenhunen uppger att sjunkande elevunderlag och dyra renoveringar ligger bakom beslutet. Kerstin Häggblom pekar på dåliga beslut i samband med tidigare renoveringar.
Max Nyberg
10.12.2021 13:10 UPPDATERAD 10.12.2021 19:22
Sjunkande elevunderlag och dyra renoveringar som tar lång tid är orsaken till att Haddom skola kan komma att stängas.
Enligt förslaget skulle skolan läggas ned från nästa års hösttermin.
Något beslut finns ännu inte – saken är uppe i svenska utbildningssektionen den 14 december, då ärendet sparkas i gång. Därefter tar styrelsen tag i saken, och i sista hand är det fullmäktige som, efter en del utredningar, fattar beslutet.
Staden meddelade om förslaget på en pressträff på fredagseftermiddagen.
– Skolan har varit aktuell en längre tid. Det som var en tillfällig flytt till baracker på Generalshagens skolas gård, medan man granskar skolan, behöver nu ett slutligt beslut, säger utbildningschef Timo Tenhunen.
Skolan säljs sannolikt. Men först krävs beslut i flera instanser.

Elevunderlag och dyra renoveringar

Timo Tenhunen nämner att renoveringen skulle ta en lång tid och att den skulle kosta omkring 1 miljon euro. En så stor investering är inte logisk när elevunderlaget sjunker.
– Elevantalet minskade med 11 elever, till 24. Prognosen pekar på 17 elever nästa höst, kanske 20. Prognosen framåt blir inte större.
Han nämner att man kontaktat de föräldrar som flyttat sina barn till Kapellby skola i Lappträsk för att fråga huruvida en flytt tillbaka till Haddom skola är ett alternativ – något som skulle påverka elevunderlaget.
– Svaret har varit ett artigt men bestämt nej tack. Man vill ogärna att barnen flyttar fram och tillbaka mellan skolor, säger Tenhunen.
Skolans öde har varit föremål för både många och långa diskussioner i en rad kvällsskolor för svenska sektionen. Man har också försökt få till stånd en ny utredning om renoveringarna, men det har inte lyckats.
– Tyvärr är det annan nämnd som fattar det beslutet.
Förslaget är att skolan läggs ned den 1 augusti 2022. Om det godkänns så inleds en omfattande process som involverar bland annat hörande av vårdnadshavare, barnkonsekvensanalys och vidare beslut i styrelsen och fullmäktige.
– Det krävs alltså många steg innan skolan kan avslutas.

Hör föräldrarna

Vart eleverna ska flyttas är föremål för ett separat ärende i nämnden för bildning och fostran, utifrån elevupptagningsområden.
Svenska sektionens ordförande, Kerstin Häggblom (SFP), uppger för sin del att nämnden har en del åsikter om fortsättningen, även om beslutet fattas på annat håll.
– Sektionen anser att Haddom skolas föräldrar och familjer borde få välja var barnen går i skola i framtiden. Det kanske strider mot hur tjänstemännen tittar på kartan och upptagningsområden. Men åtminstone borde man fråga, säger Häggblom.
– Vi har diskuterat det här mycket, och det tråkiga vi står inför. Vi är tvingade till det här på grund av dåliga tidigare beslut kring underhåll. Det har gjorts dåliga renoveringar för länge sedan. Man borde kanske inte ha satt in plast, tillägger hon.
Det mest sannolika är att barnen flyttas till Generalshagens skola. Tenhunen påpekar att skolskjutsarna redan är ordnade, och att det vore problematiskt om barnen spreds ut i kommunen.
– Det skulle leda till skolskjutsar kors och tvärs. Ur den synvinkeln är Generalshagens den enklaste lösningen.
Ytterligare en separat fråga är vad som händer med själva byggnaden. Sannolikt säljs den, och Tenhunen påpekar att stadens kostnadskalkyler för renoveringen inte gäller för eventuella köpare.
– Som skola finns där mycket större krav. En köpare skulle inte behöva räkna med så stora kostnader.

Besviken förälder

Bland föräldrarna verkar beskedet inte direkt komma som någon överraskning, även om en viss besvikelse kan tolkas när Heidi Lunabba svarar i telefonen. Lunabba har aktiverat sig kring skolans öde redan länge, och hon hyser inga förhoppningar om att det går annorlunda än förslaget.
– Problemet är att staden har skött det så dåligt. Man förlorade en stor del av eleverna när de valde Lappträsk. Lappträsk erbjuder ju skolskjuts trots att barnen inte bor i kommunen.
Lunabba tillägger att elevprognoserna i Haddom alltid varit sämre än verkligheten.
– I praktiken har där alltid funnits tillräckligt med barn trots dåliga prognoser.
Inte för att det spelar någon roll nu – renoveringen kostar och det är till sist fullmäktige som ska slå fast vad som händer. Lunabba gissar att vissa föräldrar kommer att välja Lappträsk när Haddom skola väl stänger. För egen del – Lunabba har ett barn i skolan – antar hon att det blir Generalshagen.
– Nu hoppas jag bara att staden inte splittrar eleverna i olika parallellklasser. Man borde hitta en lösning där man håller kvar grupperna.