Otto Andersson leder stadsfullmäktige i Lovisa – Arja Isotalo leder styrelsen

Stadsfullmäktige spikade förtroendeposterna i Lovisa på tisdagen.

Arja Isotalo leder styreksen Otto Anderson fortsätter som fullmäktigeordförande.
SFP:s Otto Andersson, röstkungen i Lovisa, fortsätter svinga ordförandeklubban i Lovisas stadsfullmäktige. I styrelsen är det SDP:s Arja Isotalo som för ordet.
Av styrelsens nio platser går fyra till SFP, två till SDP, två till Samlingspartiet och en till Centern.
Fullmäktige samlades på tisdagen på ett möte där man spikade de olika förtroendeposterna i kommunen, något som kommer efter förhandlingar partierna emellan.
Hela listan hittas i faktarutan undertill.

Så här fördelas posterna

Fullmäktige
Ordförande Otto Andersson (SFP)
första vice ordförande Keijo Tähtinen (SDP)
andra vice ordförande Janne Lepola (Saml)
Stadsstyrelsen
Ordförande Arja Isotalo (SDP)
första vice ordförande Tom Liljestrand (SFP)
andra vice ordförande Mia Heijnsbroek-Wiren (Saml)
Teemu Peräkylä (C)
Petri Hakasaari (Saml)
Satu Hämäläinen (SDP)
Markus Sjöholm SFP)
Agneta Alm (SFP)
Lotte-Marie Stenman (SFP)
Grundtrygghetsnämnden
Ordförande Katri Haverinen (Saml)
Vice ordförande Kirsti Parikka (Sannf)
Marina Bruce (SFP)
Pia Baumgartner (SFP)
Ilkka Relander (SFP)
Ben Grundström SFP)
Johannes Lindroos (SDP)
Ville Vidgren (Saml)
Mari Oinonen (Sannf)
Nämnden för fostran och bildning
Ordförande Emmi-Liina Vakkuri-Johansson (Saml)
Vice ordförande Jari Kekkonen (SDP)
Kerstin Häggblom (SFP)
Nina Björkman-Nystén (SFP)
Thomas Rosenberg (SFP)
Roger Wide (SFP)
Meri Lohenoja (SDP)
Hanna Hurtta (Gröna)
Immo Stenberg (Sannf)
Nämndens svenskspråkiga sektion
Ordförande Kerstin Häggblom (SFP)
Vice ordförande Daniel Thomasson (C)
Nina Björkman-Nystén (SFP)
Carina Stenbacka (SFP)
Thomas Rosenberg (SFP)
Roger Wide (SFP)
Stefan Thesslund (SFP)
Annika Lindfors (SDP)
Marina Bäcklund (Saml)
Välfärdsnämnden
Ordförande Thomas Rosenberg (SFP)
Vice ordförande Kalevi Lappalainen (SDP)
Jonna Hinttaniemi (SFP)
Li-Lo Söderholm (SFP)
Håkan Karlsson (SFP)
Laura Hyppölä (SDP)
Petri Siljander (Saml)
Kirsi Nurkkala (C)
Marjo Vuokko (Gröna)
Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Ordförande Mikael Karlsson (SFP)
Vice ordförande Petri Hyvönen (Saml)
Roger Wide (SFP)
Miia Hento (SFP)
Nina Björkman-Nystén (SFP)
Pertti Lohenoja (SDP)
Eeva Holmström (SDP)
Annika Fellman (Saml)
Kari Hagfors (C)
Byggnads- och miljönämnden
Ordförande Veli-Matti Mettinen (SDP)
Vice ordförande Daniel Thomasson (C)
Leena Lindfors (SFP)
Anders Haddas (SFP)
Katja Puolakka (SDP)
Eero Mulli (Saml)
Mari Oinonen (Sannf)
Olli Willberg (Sannf)
Sonja Huttunen (KD)
Landsbygdsnämnden
Ordförande Stefan Thesslund (SFP)
Vice ordförande Antti Hovi (C)
Kim Karlsson (SFP)
Gabi Lindholm (SFP)
Marina Bruce (SFP)
Torbjörn Bergström (SDP)
Katja Pekkola (C)
Timo Noroviita (Gröna)
Kristiina Kalleinen (VF)
Utvecklings- och koncernsektionen
Ordförande Satu Hämäläinen (SDP)
Vice ordförande Juha Karvonen (Saml)
Mia Heijnsbroek-Wirén (Saml)
Lotte-Marie Stenman (SFP)
Miia Hento (SFP)
Tom Liljestrand (SFP)
Pertti Lohenoja (SDP)
Centralvalnämnden
Ordförande Bengt Wilhelmsson (SFP)
Vice ordförande Henry Laitinen (SDP)
Päivi Bärlund (Saml)
Kari Hagfors (C)
Gunilla Törnblom (Gröna)
Revisionsnämnden
Ordförande Pasi Laiho (SDP)
Vice ordförande Janne Lepola (Saml)
Mia Aitokari (SFP)
Maria Grundström (SFP)
Karl-Magnus Lindfors (SFP)
Lenita Niemelä (C)
Miia Marjakangas (Kd)