Skolnätsutredningen tar ett varv till

Det var meningen att bildningsnämnden i onsdags skulle godkänna ett förslag för hur skolnätet i staden ska se ut i framtiden för sin del. Efter omröstning beslöt nämnden ändå att återremittera ärendet för ny behandling. Långdansen fortsätter.

Jannika Lindén
17.11.2016 12:33 UPPDATERAD 18.11.2016 10:10
Bildningsdirektör Hilding Mattssons förlag till nämnden var att Epoon koulu läggs ner och flyttas till skolcentret i Vårberga 2019 och att Tuorilan koulu läggs ner 2020 och eleverna flyttas till Kerkkoon koulu. Gammelbacka och Saxby skolor dras in 2019.
Dessutom skulle en separat utredning om att bygga ett nytt bildningscenter gemensamt för Sannäs skola och Ilolan koulu göras under 2017.
Bildningsnämnden diskuterade både Mattssons förslag och ett modifierat förslag där Tuorilan koulu skulle finnas kvar till 2022 och där man tryggar bildningscentret i Sannäs redan nu.
Nämndemedlem Christina von Shoultz skriver på sin politiska profil på facebook bland annat att hon och fyra andra nämndmedlemmar hade velat ha mera information om hur man kan garantera service i skolans stora elevupptagningsområde om skolan stängs.
Under diskussionen föreslogs att ärendet återremitteras. Nämnden beslöt med rösterna 5 mot 5 där ordförandes röst avgjorde att återremittera ärendet för ny beredning.

Fakta behövs

Frågan om i vilket skick skolfastigheterna egentligen är och vilket renoveringsbehovet är var orsak till att nämnden röstade om återremittering.
Nämndens ordförande Ulf Backman tycker det måste bli ett slut på stötandet och blötandet i frågan. För det krävs ordentliga uträkningar att grunda ett beslut på.
– Vi måste få ett slut på diskussionen om vad saker och ting kostar. Vi har den tid vi behöver för att utreda det ordentligt. Det finns friska skolor och så finns det några som måste utredas . Allt måste redas ut innan ett beslut fattas, säger han.
Meningen var att stadsfullmäktige skulle fatta beslut om utredningen på årets sista möte den 14 december. Så blir det knappast.
– Stadsstyrelsen får inofficiellt ta ställning till hur vi gör nu på sitt möte på måndagen. Om fullmäktige ska behandla ärendet i december finns det inte möjlighet att låta konsulter utreda fastigheterna, säger Hilding Mattsson.