Sommaren är kort när det finns mycket att renovera

Under tio sommarlovsveckor borde städerna hinna renovera och reparera så mycket som möjligt i skolorna. I Borgå har man hunnit med nästan allt man planerade.

02.08.2019 06:30
– Det vi sade att vi ska göra under sommaren har i princip blivit gjort, bedömer projektchef Pekka Koskimies på Borgå stad.
Tätningsrenoveringen som har pågått i Linnajoen koulu under en lång tid är klar. Däremot kan eleverna i Sannäs skola inte inleda skolåret i baracker, som det var meningen. De två nya barackerna har kommit, men eftersom barackerna inte fått bygglov kan de inte tas i bruk.
Byggandet av Jokilaakson koulu i norra Borgå kommer inte heller i gång som planerat. Ett besvär som gäller upphandlingen av den nya skolbyggnaden har lämnats in till marknadsdomstolen. Skolan kommer troligen att fungera hela läsåret i de gamla lokalerna i Kerko och Torasbacka.

ANDRA LÄSER