Ser det nuvarande veterinärsystemet till djurens bästa?

Veterinärtjänster har varit på agendan.
De kommunala veterinärservicen har diskuterats i media och som tidigare husdjursägare är jag väldigt medveten om sorgen att förlora en kär vän. Den kommunala veterinärservicen borde klart förbättras, men situationen är komplicerad. Även om kommunerna, eller i Borgås fall sammkommunen, ansvarar för att sköta servicen kommer en stor del av budgeten direkt från staten, då de kommunala veterinärerna även ansvarar för bland annat djurskyddet. En stor del av övriga intäkter är sedan till exempel klinikavgifter och veterinärarvoden som djurägaren betalar. Samtidigt är servicen den kommunala veterinären får ge begränsad enligt lagen. Den kommunala veterinär är ansvarig för skötsel av stora djur så som kor, grisar, och så vidare, samt dygnet runt vården för alla djur, men då det kommer till husdjuren är den kommunala veterinären ansvarig för enbart basvård, till skillnad från de privata klinikerna som kan erbjuda specialvård (med undantag av områden där det inte finns tillgång till privat djurvård).

Den kommunala veterinären är viktig speciellt för husdjursägare som inte har råd med priserna vid de privata klinikerna, och då det gäller djurskyddet i kommunen. De begränsade vårdmöjligheterna, den strikta budgeteringen samt jourarbete, som de privata klinikerna oftast inte är intresserade att sköta, gör dock att arbetsplatserna inte nödvändigtvis är lika attraktiva för veterinärerna som att arbeta privat, vilket gör rekryteringen mer utmanande. Jag vill tro att alla veterinärer försöker göra sitt bästa för att hjälpa alla djur, men det som man kan fråga sig är om det nuvarande systemet och budgeteringen ser till djurens bästa och stöder personalen i dess arbete.
Elin Andersson, Ordförande för miljöhälsosektionen, Borgå (SFP)
ÖN skrev den 20 juli om veterinärtjänsterna i Borgå: Brister inom djurvården – hunden Pontus historia har ett sorgligt slut

ANDRA LÄSER