Stölder, rökning inomhus och förstörda föremål – rektorerna i Lypa beskriver en oroväckande utveckling

Under förra veckan fick personalen på Lyceiparkens skola dagligen höra om skor och rockar som försvunnit eller stulits och även elever berättar att situationen blivit oroligare. Rektorerna har skickat ett brev till föräldrarna om att alla nu behöver jobba tillsammans för att lugna läget i skolan.

Emma Karmanheimo, Fanny Östergård och Harald Nyberg från elevkårsstyrelsen och skolcoachen Patrick Björk har noterat att vardagen blivit oroligare i Lyceiparkens skola.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
21.03.2023 06:28
Det pågår något slags tumult på andra våningen i Lyceiparkens skola. Någon eller några har låst in sig på toaletten medan ett tiotal andra elever står utanför och bankar på dörren. När det ringer in till lektion får en lärare och skolcoachen Patrick Björk ”publiken” att skingras. Till slut öppnas toalettdörren och två pojkar och en flicka kommer fnittrande ut och kilar i väg mot sina klassrum.
– Så här kan det se ut, konstaterar Björk men tillägger att alla dagar är olika.
Han återkommer till det vi just sett.
– Alla har ju rätt att gå på toaletten men nog är det ju något märkligt om många elever går på vessan samtidigt.
Han är inte heller rädd att tala klarspråk: elcigaretter har blivit ett gissel i skolan och eftersom de kan vara maskerade som telefonladdare, pennor eller makeupattiraljer är de svåra att upptäcka. Och liksom alla andra tobaksprodukter är elcigaretterna förbjudna för under 18-åringar.
Som ett led i att motarbeta användningen av elcigaretter och för att förhindra att möblemanget i toaletterna söndras har skolan fått stänga vissa toaletter dagtid. Men det förekommer även andra problem i skolan och det har fått rektor Johannes Nygren och biträdande rektor Pernilla Granlund att skriva ett brev till föräldrar, elever och personal. I det konstateras att de flesta av skolans elever uppför sig bra och att det just därför känns extra ledsamt då det sker stölder, ofog och förstörelse.
– Skolan vill vara ärlig med elever och föräldrar. Vi har skrivit det här brevet så att alla förstår att verkligheten är som den är. Vi vill inte sopa problemen under mattan och vi är uppriktiga med att det krävs mycket arbete. Men jag tror att vi kan få mycket till stånd genom samtal mellan skolan, elever och föräldrar och också genom att förbättra samarbetet ungdomarna sinsemellan, säger Björk.
Skolcoach Patrick Björk säger att det finns många fina ungdomar i skolan och att han hoppas att en bra dialog mellan skolan, elever och hemmen ska lugna situationen.
I brevet nämns till exempel att toalettpappershållare söndrats, att elever ritar på väggarna i skolan och att mellanmålsfruker kastas omkring i korridorerna. Under förra veckan, vecka 11, fick skolpersonalen också dagligen information om försvunna eller stulna rockar och skor – det här ofoget sker även under lektionstid då elever går ut ur klassrummen utan lov.

Blivit sämre

I biblioteket i Lyceiparkens skola har elevkårens styrelse samlats för att planera sitt möte med elevkårsstyrelsen i Strömborgska skolan. Tanken är att skapa ett närmare samarbete och bland annat ett disko finns med i planerna. Men att vardagen i skolan blivit mer orolig har inte heller gått någon förbi.
– Det har nog märkts, det talas mycket om att klädstölderna har ökat. På Snapchat är det flera som lagt ut meddelanden om att deras rockar blivit stulna och vilken tid stölden skett, säger elevkårens ordförande Fanny Östergård.
– Det har också pratats om att pappershållarna på vessorna söndrats, säger styrelsemedlemmen Harald Nyberg.
Både Östergård, Nyberg och elevkårens kassör Emma Karmanheimo har inte noterat att det tidigare skulle ha förekommit lika mycket stölder och ofog i skolan.
– Jag har hört att det ofta är värdefulla föremål som blir stulna så antagligen är det någon som vill sälja dem vidare för att skaffa pengar, säger Östergård.
Det har talats om att Borgå stad skulle utrusta skolorna med övervakningskameror och bland eleverna i biblioteket får den här idén ett brett stöd.
– Det skulle ju skrämma folk om det fanns en risk att de åkte fast, säger Östergård.
– Det skulle nog vara bra. Men det finns så många korridorer i skolan att det säkert skulle bli ganska dyrt, fortsätter Nyberg.
Ingen av de tre ungdomarna har själva råkat ut för att deras kläder blivit stulna. Däremot har både Nyberg och Karmanheino fått sina skor gömda i någon av skräpkorgarna i skolan.
– Efter alla stölder vågar jag inte annat än att ha mina grejer inlåsta i ett skåp. Men skåppanten på 40 euro kan vara dyr för många, säger Östergård.
Här vill skolcoach Patrick Björk få ett ord med i leken.
– Om man har dyra kläder måste man ha råd med ett skåp. Om mormor gett en 400 euros rock i julklapp kan man säkert be om 40 euro extra för en skåppant. Men visst är det synd att det finns folk som inte tvekar att ta andras saker.

"Flesta uppför sig väl"

Lyceiparkens skolas biträdande rektor Pernilla Granlund påminner om att problemen som beskrivs i brevet till föräldrarna inte är specifika för Lyceiparkens skola utan att de förekommer även i Strömborgska skolan och i de finska högstadierna.
– De flesta elever uppför sig väldigt väl. Men sedan handlar det om en liten procent elever som står för det här klottret och ofoget och jag skulle inte säga att det här antalet elever ökat.
Granlund säger att ofoget märks tydligare då det handlar om saker som förstörs, till exempel pappers- och tvålställningar i toaletterna.
– Och om mellanmålsfrukterna hamnar på andra ställen än i magen så är det oftast städerskorna som får mera jobb och meddelar oss om att det förekommit äppel i korridoren eller i toaletterna. Efter sportlovet har vi kanske sett fler incidenter, men antalet elever som utför de här gärningarna har inte ökat.
Varför läget förvärrades efter sportlovet har Granlund inget klart svar på. Men hon har en del tankar.
– Inget har förändrats i själva skolarbetet men det är klart att den här perioden i februari–mars är en av de tyngre. Många elever börjar bli ganska skoltrötta under våren innan de känner att sommarlovet börjar närma sig. Så jag tror att orsakerna finns här.
Även om mängden ofog i skolan ökat har Granlund inte noterat någon försämring i hur eleverna bemöter varandra.
– Det skulle jag inte säga. Tillsammans med den fostrande läraren brukar jag själv reda ut sådana ärenden. Vi har inte sett en ökning i vare sig trakasserier eller mobbningsfall. Det handlar mera om ofog på skolbyggnaden alltså att saker går sönder eller blir nedklottrade med frukt eller pennor.

Brist på respekt

Även i biblioteket går diskussionen med ungdomarna och skolcoachen in på vad ofoget och stölderna i Lyceiparkens skola kan bero på. I brevet från skolan noteras att det är viktigt att föräldrar ser, bekräftar och lyssnar på sina barn. Trion i elevkårsstyrelsen håller med om att diskussioner med föräldrarna kan vara till stor hjälp förutsatt att man har föräldrar att diskutera med. Det här gäller så klart också mobbningsfall.
– Jag hade en kompis som länge var en mobbare. Hen upplevde att hen måste göra rebelliska saker för att få föräldrarnas uppmärksamhet, säger Östergård.
Nyberg berättar att lärarna ibland kommit en halv timme försenade till lektionen då det uppstått konflikter som tar lång tid att reda ut.
– Vi har många fina ungdomar i skolan och vi har fått veta om flera mobbningsfall via eleverna. På det viset har vi lyckats stoppa dem innan de urartar, säger Björk.
Han har flera tankar om vad som lett till den ökade oroligheten i skolan.
– Jag tror att coronapandemin med distansskola ligger i bakgrunden och sedan kom också kriget i Ukraina. Det talas mycket om att kläder, mat och bensin har blivit dyrare men vad kostar det att hålla i gång en familj? Då pengarna tryter måste föräldrarna jobba mera och har inte tid att sätta sig ner vid middagsbordet med ungdomarna och på riktigt lyssna på hur de mår. Och om ungdomar inte har råd med sina hobbyer så vad ska de göra då?  De hittar på dumheter via sociala medier.
Björk konstaterar att bus och, i en viss grad, ofog alltid varit en del av skolan. Men han ser en oroande tendens i dagens skolvärld som han kallar brist på respekt.
– Jag har funderat på tanken om att ha en bästa vän, finns den i dag? Det verkar som att en del unga mer funderar i termer kring vilken nytta de kan ha av sina vänner. Och jag tycker att det inte kan beskrivas som något annat än brist på respekt om man ifall det sker något hemskt filmar vad som sker i stället för att gå emellan.

ANDRA LÄSER