Alvakören tog sitt namn efter Borgås starka kvinna

Alvakören ger sin nästa konsert i samband med traditionella sommarfest på Skärgårdsmuseet i Rönnäs den 18 juni. Här presenterar sig kören och sin repertoar under konserten.

Alvakören har mycket på gång nu på försommaren.
Agricolasällskapet i Pernå håller sin tredje, snart traditionella sommarfest på Skärgårdsmuseet i Rönnäs, i samarbete med Skärgårdsmuseiföreningen. I år hålls festen redan i juni som en konsert med Alvakören från Borgå ledd av musikmagister Nina Fogelberg. Kören framför programmet ”Bränningar” tillsammans med den Isnäsbaserade kompgruppen Duo Istanbul (Antti Pesonen, dragspel/piano; Mikko Idlax, bas/gitarr).
Alvakören grundades 2018 när de två körerna Borgå Damkör och MISisters slogs samman, och har fått sitt namn efter den sociala förnyarkvinnan Alva Forsius. Även om kören är relativt ny är majoriteten av koristerna således erfarna sångare. Även nya korister har anslutit sig till kören som idag har nära trettio sångare i leden. Nina Fogelberg har varit körens dirigent sedan 2019. I två år fick kören finna sig i att hålla övningar såväl online som under bar himmel, men kunde ändå hålla verksamheten flytande trots alla stötestenar. De flesta planerade framträdanden fick dock ställas in eller flyttas fram.
I maj kunde kören och Nina ha sin första gemensamma helkvällskonsert, Kvinnoöden i Borgå. Den 11-12 juni deltar Alvakören i den stora finlandssvenska sångfesten Festival 22 i Helsingfors. Kören verkar som en kurs inom Borgå Medborgarinstitut.
— Det känns värdefullt att få förverkliga konserten "Bränningar" just på Skärgårdsmuseet i Rönnäs, säger Nina Fogelberg.

Östnylands körsatsning

Östnyland slår ett slag för körsången i regionen.
Vi vill vi ge körerna en chans att profilera sig och samtidigt locka nya sångare.
Kören får beskriva sin kör, berätta var man finns och vilka sånger man just nu repeterar. Vi vill också ha en bild och en liten videosnutt.
Vill du att din kör deltar? Skicka ett mejl till redaktion@ostnyland.fi.
Årets museiutställning “Skärgårdspoesi” är sammansatt av Henry Forssell. Konserten “Bränningar” har havet som grundtema, men som starkt undertema finns kvinnan, hennes öden och längtan.
— Ordet bränningar är ju mycket mer än havet som svallar. Det kan associera till att bli bränd, till längtan, till havets oändliga sus och drömmar. Konserten innehåller sånger om sommar och skärgård, men också om många av alla de olika öden ett människoliv kan innehålla: Längtan, tröst, glädje, svek och försoning.
Konserten avslutas med den gotländska “Andetag”, där kören till sist sjunger:
En dag är du en av dem som har levat förut i en svunnen tid,
En dag, kanske länge än, ska du vaggas till ro, själen finna frid.
Dina gärningar, ditt ord, din tro, vandrar vidare i dina barnbarns blod.
Såsom havet bär var våg i sin famn, famnar tillvaron evigt människan.
Alvakören övar på onsdagar i Missionskyrkan, nya sångare är välkomna med.

Konserten Bränningar hålls på Skärgårdsmuseet i Rönnäs den 18 juni klockan 15. Publiken har möjlighet att besöka museiutställningarna i pausen och efter konserten.