Smidig tandklinik i Borgå

Tandvård på löpande band blir det från och med mars månad.

Tandkliniken i Näse erbjuder från och med mars den nya tjänsten Smidig tandklinik. Vuxna patienter kan under ett och samma besök få icke-brådskande undersökning och tandvård, från början till slut.

Servicen grundar sig på en modell med många mottagningsrum där personalen flyttar sig från det ena rummet till det andra, enligt patientens behov av vård. Mottagningen styrs av ett datasystem.Mottagningstiderna är flexibla. ÖN