Slaskämbaret i tiden

Huvudingrediensen var disk- och tvättvatten, kanske kompletterat med innehållet i nattpottan, motsvarande alltså ganska långt det som i dag med rör förs vidare till egna slambrunnar eller pumpas till reningsverket.

Det fanns ett förut, slaskämbarens tid.