Emilia Takayama får årets konstnärsstipendium

Borgå stads konstnärsstipendium på 3 000 euro går i år till musikern, kompositören och pianostämmaren Emilia Takayama.

PRISBELÖNT. – Det här är ju fantastiskt, säger musikern och kompositören Emilia Takayama då Östnyland upplyser henne om att hon är mottagare av Borgå stads konstnärsstipendium 2017.
Petra Lind
05.05.2017 14:32 UPPDATERAD 05.05.2017 14:44
I motiveringen konstateras att Emilia Takayama, född år 1982, är en erfaren professionell musiker. Mångsidiga Takayama har genom åren setts i otaliga bandsammanhang, såsom Porvoo Big Band, Cosmic Jive band, Kuulas och Lee Angel Band. Sedan 2007 spelar hon i Borgåmusikern Chisus band och det betyder en kort men intensiv turnésommar.
– Speciellt juli blir en tuff månad med en massa sommarfestivaler inbokade. Därefter drar sig Chisu tillbaka för att skriva nytt material, säger Emilia Takayama.
Hon ser fram emot sommarens spelningar efter en lugn vår som gått i de egna kompositionernas tecken. Februari tillbringade hon i Berlin, i ett residens som drivs av Centret för konstfrämjande, och skapade ny musik.
– Det är underbart att komponera!
– Men hittills har jag haft så bråttom med alla band och med mitt arbete som pianostämmare och pianolärare att jag inte hunnit fokusera så mycket på tonsättning.
Det är underbart att komponera!
Takayama beskriver själv sin musikaliska värld som "filminspirerad" och det är den världen hon vill föra fram i sina kompositioner. Hon fascineras av hur filmmusiken uppfattas hos lyssnaren; hur den känns konkret i kroppen men också hur den upplevs på ett känslomässigt plan.

Innehållsrik musik

– Jag vill skapa musik som säger mera än vad ord eller bilder kan göra ensamma. Musiken bidrar till att föra handlingen framåt.
Än så länge har man inte kunnat höra Emilia Takayamas filmmusik på vita duken, men det kanske kommer. Hon har för avsikt att aktivera sig och skicka in bidrag till internationella filmmusiktävlingar.
– Jag skickade faktiskt musik till en tävling i Cleveland och fick ett hedersomnämnande för min Horror Hotel-trailer.
Inspirationen söker Takayama ofta från Borgås kända vyer och i ett kommande projekt har hon för avsikt att sysselsätta även andra Borgåmusiker. Dem ska hon anlita för att framföra hennes musik.
Konstnärsstipendiet söktes av sammanlagt 14 professionella inom olika konstområden, såsom litteratur, bildkonst, mediekonst, musik, teaterkonst och multidisciplinär konst.

Stipendietagare

3 000
euro får musikern och kompositören Emilia Takayama i form av Borgå stads konstnärsstipendium 2017.
1 500
euro får mediekonstnärsgruppen Milja Viita & Veli Granö i form av Hopea-Untracht-stipendiet.
Borgå stad har även utsett mottagaren av Hopea-Untracht-fondens stipendium på 1 500 euro. Det tillfaller mediekonstnärsgruppen Milja Viita & Veli Granö. De kommer att använda stipendiepengarna till att producera nya mediekonstverk och för att ordna en utställning.
Utöver det har Borgå stad delat ut sammanlagt 315 000 euro – 53 000 euro mera än året innan – till lokala organisationer som verkar inom kultur, idrott och ungdom. Av den summan viks 50 000 euro för kulturföreningar, 210 000 euro till idrottsföreningar och 55 000 euro till ungdomsföreningar.

Jubileumskultur

Summan som viks för kultursatsningar är lika stor som året innan, men utifrån Finland 100-arbetsgruppens beslut har kulturtjänsterna under våren även delat ut 30 000 euro för projekt och evenemang som ordnas inom olika områden under jubileumsåret.
Dessutom har enheten för grundläggande konstundervisning stött privata aktörer inom ord- och teaterkonst, hantverkskonst och grundläggande undervisning i dans med 40 000 euro.
På idrottssidan ökade bidragen med cirka 30 000 euro i jämförelse med i fjol. Här beaktade man speciellt föreningarnas juniorverksamhet samt verksamhetens omfattning och betydelse med tanke på folkhälsan och idrottsfostran. Regional jämlikhet var också en faktor som vägdes in i beslutet.

Bidrag för kultur, idrott och ungdomsverksamhet

50 000
euro i projektbidrag tilldelas totalt 61 olika mottagare.
210 000
euro delades ut till sammanlagt 66 ansökande idrottsföreningar.
55 000
euro delades ut till totalt 33 ungdomsföreningar.
De som ansökt om kultur- och fritidstjänsternas bidrag informeras om besluten under maj månad. Bidragen utbetalas i början av juni.
Då man fattade beslut om bidrag beaktades också kostnader som uppstår på grund av att föreningarna är tvungna att hyra träningslokaler på den fria marknaden eller på andra orter.
Summan som vikts för ungdomsföreningar och grupper med unga fördelas på bidrag, lönebidrag och projektbidrag. Av totalsumman på 55 000 euro är 5 000 euro vikt för ungdomsverksamhet. Av den summan har 870 euro redan delats ut. I år beviljades inga bidrag för föreningshus, däremot fick de ungdomsföreningar som upprätthåller husen allmänna bidrag eller projektbidrag för verksamheten.
Borgå stad använde i år för andra gången en elektronisk ansökningsblankett för de olika bidragen. Systemet fungerade bra och staden fick dessutom en klar bild av omfattningen och volymen på föreningarnas verksamhet.