Stort informationsglapp mellan Kårkulla och anhöriga

Anhöriga till klienter vid Kårkullas enheter i östra Nyland säger att de inte har fått information om vad övergången till välfärdsområdet egentligen innebär. Nu planeras flera infoträffar.

Snart halas Kårkulla samkommuns flaggor i östra Nyland.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
20.09.2022 11:17
Thea Bärlund läste i ÖN 16.9. om planerna för de klienter som just nu får sin service i Kårkulla samkommuns enheter och som den första januari övergår till det nya välfärdsområdets ansvarsområde. Theas son bor på Åbacken i Sibbo.