Övertidsförbud syns inom daghem och vård

Från onsdag till fredag den här veckan har en del fackförbund utfärdat både övertidsförbud och skiftesbytesförbud för sina medlemmar, i protest mot regeringens planer på att lätta på arbetstagarnas uppsägningsskydd.

DAGHEM. Arkivbild.
Stina Jäderholm
24.09.2018 15:01 UPPDATERAD 24.09.2018 15:46
I Östnyland förbereder man sig på arbetsgivarhåll för fackens övertids- och skiftesbytesförbud.
I Sibbo meddelar ledningen för småbarnspedagogiken att förbuden kan påverka daghemmens verksamhet.
– Vi strävar efter att hålla daghemmen öppna normalt även under övertids- och skiftbytesförbudet. Om vi blir tvungna att begränsa öppettiderna i något daghem, informeras föräldrarna om detta, meddelar chefen för småbarnspedagogik Merja Keski-Oja.
Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i Borgå säger att man vid personalbrist i första hand ska sköta brådskande vård och service.
– Från onsdag till fredag ska cheferna förutse möjligheten att få vikarier och rikta yrkespersonal till de mest brådskande uppgifterna. De ska bedöma vilka arbetsuppgifter man kan vänta med och aktivt vara närvarande på arbetsplatsen när övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskift gäller och säkerställer att patient- eller klientsäkerheten inte äventyras
– Social- och hälsovårdens ledningsgrupp samlas på tisdag och går igenom enheternas situation.
När det gäller Borgå sjukhus tror chefsläkare Kimmo Halonen inte att övertids- och skiftesbytesförbudet kommer påverka verksamheten i någon större grad.
Kimmo Halonens kommentar infogad klockan 15.52