De höjda bränslepriserna skrämmer inte alla båtförare, snart är stadens alla båtplatser i skick

Den observante har kanske noterat att installerandet av båtbryggorna och båtplatserna längs ån börjar vara på slutsträckan. De ivrigaste båtfararna har redan sjösatt sina båtar, vi talade med kommodor Frank Östergård.

Kommodor Frank Östergård tror att de förhöjda bränslepriserna kommer att inverka på båtresorna till en viss del, det onödiga åkande faller först bort.
Fredrika Lindell
09.05.2022 06:30
Längtan till havs börjar vara stort för båtägarna och många har redan sjösatt sina båtar. Frank Östergård, kommodor vid Borgå Navigationsklubb, är en av de som väntat på båtsäsongstarten. På frågan om han har sjösatt båten kommer svaret snabbt.