Allvarlig – men förhoppningsvis tillfällig – personalbrist inom byggnadstillsynen

Väntar du på bygglov för ett småhus i Borgå? Då kan det hända att du dessvärre får vänta en tid. I vanliga fall kan bygglov av den här typen beviljas på ungefär en månad men på grund av personalbristen inom byggnadstillsynen har behandlingstiden förlängts till tre eller i värsta fall till sex månader.

På grund av personalbristen förekommer det i april också fördröjningar i tillsynen på byggplatser.
Som det brukar i sådana här fall, beror den plötsliga personalbrisen på en blandning av både väntade och oförutsägbara faktorer. Till de väntade hör att personalen inom byggnadstillsynen bör ta ut sina vintersemestrar före ett visst datum och att en av inspektörerna snart ska gå i pension. De mer oförutsägbara faktorerna handlar om att försöken att rekrytera en ny byggnadsinspektör inte gett önskat resultat och att en annan av inspektörerna valt att ta emot en tjänst i en annan stad.