Normalt antal nödsamtal under julen – majoriteten gällde hälsa

Nödcentralerna tog emot nästan 20 000 samtal mellan den 24 och 26 december.

Nödcentralen tog emot nästa exakt lika många samtal som 2019.
28.12.2020 07:53 UPPDATERAD 28.12.2020 08:08
Mellan julafton och annandag jul (24.12 kl. 00-26.12 kl. 24) ringde finländarna 19 587 gånger till nödcentralen År 2019 var samma siffra 19 685. Såväl i år som förra året besvarades alla nödsamtal inom 30 sekunder.
Majoriteten av nödsamtalen gällde försämrat allmäntillstånd att någon ramlat omkull eller bröstsmärta (samma gäller för 2019). De flesta uppdragen förmedlades vidare till akutsjukvården.
Exakt 10 626 (10 839 år 2019) utryckningsuppdrag förmedlades till myndigheterna efter nödsamtalet. Uppdragen fördelades mellan olika sektorer enligt följande: akutvård 59 procent, polis 32 procent, räddning 4 procent och socialjour 4 procent.
Akutvårdens vanligaste uppdrag gällde försämrat allmäntillstånd, att någon ramlat omkull och bröstsmärta.
Polisens vanligaste uppdrag gällde vandalism, ordningslagen överträdelser och andra störande beteende, trafikolyckor och berusad person.
Räddningsverkets vanligaste uppdrag gällde trafikolyckor och brandlarm.
Socialjourens vanligaste uppdrag gällde minderåriga som rymt eller försvunnit (eller andra särskilda svårigheter), omedelbart behov av omsorg och brådskande bedömning av behovet av vård och omsorg av barn eller minderårig.

ANDRA LÄSER