Förslag: Experimentera med gratis parkering i Borgå

En fullmäktigemotion kommer med förslaget att testa med gratis parkering i Borgå i ett år.

PARKERING. Frågan om parkeringsavgifter är igen aktuell i Borgå, den här gången med anledning av pandemin.
Den pågående pandemin ligger bakom ett förslag att gå in för ett parkeringsförsök. Jarmo Grönman (saml) föreslår att staden går in för gratis parkering i ett år så snart begränsningarna kring sammankomster avvecklas.
Målet är att återuppliva företagslivet.
Förslaget är att man skulle få två timmar gratistid, och att alla parkeringsplatser i centrum markerar saken med skyltar som visar att det är parkeringsskiva som gäller. Området skulle finnas inom Mannerheimgatan, Alexandersgatan, Ågatan och Brunnsgatan.
Motionen skrevs under av sju andra ledamöter.