Stora visioner målas upp kring Bonga slott i Lovisa - Fem nya bostadshus i centrum ett steg närmare verklighet

Ett detaljplansutkast som främst går ut på att öka på antalet bostäder i centrala Lovisa gick ett steg vidare. Man vill liva upp Lovisa centrum genom att bevara affärslokalerna i gatuplanet på Alexandersgatan och skapa nya bostäder i centrum.

Stadsbilden i närheten av Bonga slott kan få en rejäl ändring om detaljplaneändringen förverkligas.
Det handlar alltså om en detaljplaneändring som skulle göra det möjligt att bygga flera nya bostadshus i närheten av Bonga slott - en rätt så stor förändring i stadsbilden, men en som stadens näringslivs- och infrastruktursnämnd ställer sig enhetligt bakom.

ANDRA LÄSER