Akutbesöket kan nu skötas på distans – lanseras i Borgå efter positiv respons

Också den offentliga vården – dessutom jouren – går nu in för videomöten med läkare. Det är Helsingfors Universitetssjukhus som lanserade konceptet på annat håll redan tidigare, med bra respons.

Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
22.05.2023 06:33
Från den 19 maj är det möjligt att sköta ett besök på akuten vid Borgå sjukhus på distans, via videosamtal med den vårdande läkaren.
Alla kan förstås inte hjälpas den här vägen – men en del, vilket innebär att patienterna i bästa fall kan sköta hela processen från den egna soffan i stället för att köa på sjukhuset. 
Tidigare försök vid Jorv och Peijas gav överväldigande positiv respons, vilket innebär att Helsingfors Universitetssjukhus (HUS) nu har fog för att utvidga konceptet.

ANDRA LÄSER