Sibbo kommun köpte mark vid Nickby gårds centrum

I oktober köpte Sibbo kommun ett markområde på sammanlagt 3,6 hektar söder om järnvägen i Nickby. Det köpta området ingår till stora delar i detaljplaneområdet för Nickby gårds centrum.

Sibbo kommun har i år köpt sammanlagt 80 hektar mark vilket är betydligt mer än det årliga medeltalet på 30 hektar. Ett av markområdena ingår i detaljplaneområdet för Nickby gårds centrum.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
25.11.2022 08:03
Projektet med att skapa en detaljplan för Nickby gårds centrum har varit omtvistat och bland annat på grund av motstånd från invånarna har utkastet till detaljplan uppdaterats flera gånger. Nu är projektet inne i förslagsskedet och enligt det nuvarande förslaget ska området erbjuda boende och service för omkring 2 600 invånare.

ANDRA LÄSER