"Plan B behövs för stort centrumkvarter"

Till stadens nya centrumplaner, som presenteras för allmänheten på måndagen, hör att Citymarket/Nimbuskvarteret rivs och byggs om. Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) säger att de två följande åren är avgörande. Då borde fastighetsägarna besluta om de vill vara med eller inte. Han tror att konkreta åtgärder kan väntas om 5-10 år.

INBYGGT TORG ELLER SALUHALL? Fastighetsägarna funderar också på alternativa lösningar för Citymarket/Nimbuskverteret.

– På två år händer ingenting och det är onödigt att smida alternativa planer under den tiden, anser Jalonen som ändå konstaterar att om en gemensam vilja inte hittas hos fastighetsägarna för det föreslagna byggprojektet måste en plan B göras upp.

ANDRA LÄSER