Dyrare båtplatser i Lovisa

Gästhamnens båtplatser blir dyrare efter ett förslag på tekniska nämndens möte.

HAMN. Det blir dyrare att ha båten vid gästhamnen i Lovisa.
Tekniska nämnden i Lovisa godkände Pauli Kopiloffs förslag att höja gästhamnens taxor med tio procent på torsdagens möte. De nya taxorna träder i kraft båtsäsongen 2017.
Lovisa stad har båtplatser att hyra ut vid 13 bryggor på 9 olika områden, sammanlagt cirka 600 platser. Hyrorna och hyresgrunderna justerades senast 2015.