Planerna för Edelfeltsstranden går framåt – workshop bjuder in till diskussion och promenad

Edelfeltsstranden, tomten där ÖNY och senare Inveon låg, ska utvecklas till ett kolneutralt bostadsområde. Nu har invånarna i Haiko en chans att delta i en verkstad där man kan bekanta sig med planerna för området.

Verkstaden vill öppna upp diskussion kring invånarnas önskemål för Edelfeltsstranden.
Victoria Forsman
05.05.2022 07:45
Den 11 maj klockan 17 inleds verkstaden på Villa Albert med en presentation av utgångspunkterna för planen för området och hur den slutliga detaljplanen kan komma at se ut och målet med den. Senare fortsätter programmet med en promenad i området. På Borgå stad ser man fram emot att få ta del av invånarnas tankar om och synpunkter på hur området ska utvecklas.
Målet för Edelfeltsstranden är att bygga ett nytt havsnära bostadsområde så att alla stadsbor har möjlighet att använda områdena vid havsstranden. Även utvecklingen av båthamnsområdet utreds. Målet är att området blir ett kolneutralt, klimatsmart och havsnära bostadsområde för kring 300 invånare.
LÄS MER: Vad har du för åsikter om distansarbete och boende? Borgå stad vill höra om dina erfarenheter av distansarbete.

ANDRA LÄSER