I vår inleds arbetet på idrottssalen i Hindhår

Nu ansöker Borgå stad om bygglov för utbyggnad och intern ombyggnad av Hindhår bildningscentrum.

Hindhår bildningscentrum.
30.01.2023 14:56 UPPDATERAD 30.01.2023 14:57
I slutet av nästa år väntas byggarbetena vara klara.
Då har bildningscentret i Hindhår i Borgå fått en ny idrottssal och en del av de äldre utrymmena är uppgraderade. Skolgården får också en uppsnyggning.
Lokalitetsledningen ansöker nu om bygglov för drygt 1 000 kvadratmeter våningsyta och 6 500 kubikmeter ny byggnad. Huset byggs i två våningar. Fasaderna utgörs av putsad skivformsmönstrad betong och träribbor. Takmaterialet är i grå plåt.
– Hela budgeten går på 6 miljoner euro, säger lokalitetsdirektör Mikko Silvast. Av summan används 4 miljoner euro i år och 2 miljoner euro nästa år.
– Byggarbetena kommer säkert att i någon mån påverka vardagen för de barn och vuxna som vistas i bildningscentret men vi försöker minimera störningarna så mycket som möjligt.

ANDRA LÄSER