Borgåföretag möjliggjorde jätteaffär

Det var konsultföretaget Primer, med huvudkontor vid Krämartorget i Borgå, som förde samman säljare och köpare i den veterligen största skogsaffären i Finland hittills.

FAMILJEFÖRETAG. Riikka Karjula är vd för företaget Primer medan hennes far Matti Karjula fungerar som styrelseordförande. Primer grundades för tre år sedan.
På onsdagen kablades nyheten ut att finansbolaget Taaleri säljer skogsområdena som ingår i skogsfonden Taaleri I i Mellersta Finland till den franska försäkringsjätten AXA. Ungefär 12 500 hektar av det sammanlagt över 14 000 hektar stora området består av skog. Ägarbytet, som veterligen är det största i sitt slag i Finland, inbringar då det förverkligas 2,7 miljoner euro i nettoavkastning för Taaleri.
Borgåbolaget Primer fungerade som Taaleris rådgivare i transaktionen. Vd Riikka Karjula säger att samarbetet mellan företagen började redan tidigare i samband med att Taaleri sålde skogsfonden Taaleri II till Etera i fjol.
– Nu fick vi i uppdrag att hitta en internationell köpare för Taaleri I. Det fanns flera potentiella alternativ men som helhet var AXA den bästa av dem.
Karjula säger att man som samarbetspartner hade företaget Manora med Fredrik Creutz som också äger Malmgård i Pernå.
Efterfrågan på finsk skog är stor internationellt av flera orsaker.
– Skogarna är i allmänhet väl omskötta och eftersom det ofta handlar om enhetliga områden är de intressanta för köparna. AXA:s konsult var på besök i Finland i tre veckor för att bekanta sig med skogsområdena.

Långsiktig ägare

Under åren har ryska markköp i Finland väckt en del frågetecken men Karjula räknar inte med att den aktuella skogsaffären kommer att väcka liknande känslor.
– Det tror jag inte.
Karjula säger att AXA köper området som en långsiktig investering med både avkastning och ansvarsfullt skogsägande som målsättning.
Karjula tillägger att hon är mycket glad över samarbetet med Taaleri som nu efter att försäljningen offentliggjordes gett en positiv resultatvarning.
När ÖN ringer upp Riikka Karjula befinner hon sig i Thunder Bay i Kanada dit hon åkt som en del av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänens (Saml) affärsdelegation.
– Vi är sammanlagt 23 finländska företag som deltar i delegationen. Resan inleddes i Toronto och vi ska ännu besöka Montreal innan vi åker hem. Vi har träffat många aktörer inom skogssektorn så det blir intressant att se hurudana samarbetsformer vi kan utveckla.
ANDRA LÄSER