Bekant företagare tar över Svartholms restaurang och linjetrafik – erbjuder också övernattning

Den som tar över verksamheten på Svartholm plockar också in ett hotellfartyg. Han har också tidigare skött om linjetrafiken till ön.

Svartholms nya företagare tar över både restaurangen och linjetrafiken.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
27.01.2023 11:07
Företaget TMSJ Group tar över över restaurangen på den historiska sjöfästningen Svartholm i Lovisa, tillsammans med linjetrafiken. Lovisa stad meddelar om saken i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen, dagen efter beslutet i Näringslivs- och infrastrukturnämnden.
Verksamheten konkurrensutsattes när den föregående avtalsperioden gick ut. Då hade Suomen Saaristokuljetus skött både restaurangen och linjetrafiken, där ändå Mia Heijnsbroen-Wirén jobbade med restaurangen som underleverantör via sitt eget företag.
Också Heijnsbroek-Wirén tog del i upphandlingen. Hon skrev om saken bland annat i ett Facebookinlägg för en vecka sedan: "Det här blev vår sista solnedgång i Svartholm, tyvärr. Jag fick besked igår om att vi förlorade upphandlingen och därmed blev vår vistelse på holmen kort, men så rolig och givande tack vare er."

ANDRA LÄSER