Lovisa bokcafé återvänder på lördag

Det populära bokcafét är tillbaka för sjuttonde gången. Bland höstens gäster finns Merete Mazzarella, Johanna Holmström och Sabine Forsblom.

Merete Mazzarella, Johanna Holmström och Sabine Forsblom hör till höstens gäster i Lovisa bokcafé.
Östnyland
08.09.2022 18:39
Lovisa bokcafé inleder sitt sjuttonde verksamhetsår i Kino Marilyn på lördag klockan 12. Säsongens första gäst är författaren Jaana Lehtiö, som intervjuas av Mia Grönstrand.
Sabine Forsblom, Merete Mazzarella, Johanna Holmström, Sanna-Mari Kunttu, Panu Kunttu och Janne Ora utgör resten av höstens gäster i bokcaféet.
Man kan också följa med evenemangen på distans via bokcaféets Youtube-kanal.

ANDRA LÄSER