Lovisa bokcafé återvänder på lördag

Det populära bokcafét är tillbaka för sjuttonde gången. Bland höstens gäster finns Merete Mazzarella, Johanna Holmström och Sabine Forsblom.

Merete Mazzarella, Johanna Holmström och Sabine Forsblom hör till höstens gäster i Lovisa bokcafé.