Råttorna invaderar Borgå – 80 fångade på två månader

Det stigande antalet råttor i Borgå centrum har fått staden att vidta åtgärder. Först uppdagades ett råttnäste vid Lundagatan 5, och nästa sökobjekt blir torget.

SKADEDJUR. Vid det här elskåpet på Lundagatan 5:s innergård hittades tidigare ett stort råttbo. Boet grävdes upp och hålet ska fyllas med grus.