Lovisa gymnasium slog igen dörrarna

Försöket att slipa golvet i Lovisa gymnasium gjorde inget för inomhusluften. Tvärtom - rektorn valde att stänga skolan efter att omkring tio elever fick symtom.

STÄNGT. Den dåliga inomhusluften gjorde att man var tvungen att stänga Lovisa gymnasium på måndagen.
Klockan var elva på måndagsförmiddagen när Anders Nordström, rektor på Lovisa gymnasium, samlade eleverna och personalen och meddelade att skoldagen nu avbryts och att man inte öppnar skolan igen förrän på hösten.
Beslutet föregicks av en situation tidigare på förmiddagen där ett tiotal elever uppvisade symtom på inomhusluften och måste gå hem. Åtminstone en behövde vård på hälsovårdscentralen. Något direkt astmaanfall ska det inte ha varit fråga om, snarare en allergisk reaktion.

Golvet slipades

Den förvärrade situationen verkar ha koppling till den golvslipning och städning som gjordes i slutet av förra veckan efter att man pekat ut plastmattorna som orsaken till den dåliga luften. En nödlösning blev att slipa bort vaxet från ytan och putsa bort dammet, och därmed tillåta undervisningen att fortsätta medan plastmattorna byts ut i april.
– Vi trodde att läget skulle normaliseras med putsningen. Men luftkvaliteten är nu så dålig att vi inte kan fortsätta. Det är ingen idé med tillfälliga lösningar under de två månader som kvar. Vi söker något som fungerar, säger Nordström.
Också Nordström märker att luften nu inte är som den ska vara.
– I dag känner jag att munnen är torr och att det är något i luften som inte riktigt är bra.
Vi går igenom alternativen på måndag och tisdag. Eventuellt kunde Kuggom vara ett alternativ, men det kanske finns andra chanser också.

Alternativa utrymmen

Meningen är nu att hitta alternativa utrymmen för att slutföra vårterminen. Att Lovisanejdens högstadium redan gjort samma sak betyder att alternativen inte är många. Därför försöker man hitta möjligheter utanför centrum.
– Vi går igenom alternativen på måndag och tisdag. Eventuellt kunde Kuggom vara ett alternativ, men det kanske finns andra chanser också. Det handlar om grupper på mellan tjugo och tjugofem elever, så det ställer krav på utrymmena.
Anders Nordström är förvånad över att både högstadiet och gymnasiet började få problem med inomhusluften ungefär samtidigt. Han tror ändå inte att det finns något direkt samband.
– Man kan förstås inte säga med säkerhet att det handlar om mattorna på gymnasiet, men vi måste utgå ifrån det. Jag skulle bli förvånad om luften ännu var dålig efter bytet. Personligen anser jag att man borde sätta in golv av naturmaterial, som sten eller trä. Det verkar som om syntetiska material förr eller senare orsakar problem.

ANDRA LÄSER