Den brådskande vårdmottagningen får kritik

Bara en liten del av Borgå hvc:s klienter har deltagit i THL:s klientenkät men av dem är missnöjet störst bland den brådskande mottagningens kunder.

BISKOPSGATANS MOTTAGNING. Borgåborna är mest nöjda med Biskopsgatans hälsomottagning för klienter som behöver regelbunden service.

Klienter vid hälsostationerna i Borgå har fått delta i en enkät som Institutet för hälsa och välfärd, THL, och kommunerna har gjort i samarbete. Enkäten gjordes i september-oktober i fjol och endast i snitt fem procent av alla kunder vid hvc i Borgå tog sig tid att svara på frågorna.

Bland de som svarade var en majoritet nöjd med servicen på sitt eget modersmål och ansåg också att deras integritet respekterades vid besöken.

Biskopsgatans verksamhetsställe, som staden planerar att stänga, fick den bästa kundresponsen. Bland annat personalens kompetens och yrkeskunnighet, tillräckligt lång mottagningstid och klientens möjlighet att själv delta i beslutsfattandet fick toppoäng.

Mottagningen med tidsbeställning i Näse fick medelmåttiga resultat medan kunderna var mest missnöjda med den brådskande mottagningen i Näse.

Helhetsbedömningen av servicen vid den brådskande mottagningen blev 2,4. Helhetsbedömningen av tidsbeställningsmottagningen blev 3,5 och för Biskopsgatans verksamhetsställe 4,3. Vitsordsskalan gick från 1 till 5.

De dåliga kundpoängen för den brådskande mottagningen har överraskat vikarierande chefsöverläkare Susanna Varilo.

– Kontaktbarheten fick dåligt vitsord, säger Varilo. Det var en överraskning eftersom det inte behövs tidsbeställning vid den brådskande mottagningen och den genomsnittliga väntetiden har varit skälig. Det dåliga resultatet beror eventuellt delvis på att det inte går att ringa till den brådskande mottagningen.

Senare på våren gör Borgå stad en egen kundenkät där man vill ha respons om hälsocentralerna.

– Vi önskar många svar på enkäten för att garantera att resultatet blir pålitligt, säger Varilo. Respons kan också ges i Happy or not-apparaterna vid utgångarna.

ANDRA LÄSER