Orientering i Immersby i Sibbo på söndagen

Sibbovargarnas orienteringssektion arrangerar den årliga Husqvarna-tävlingen i Immersbyskogarna på söndagen, den 16 augusti.

BERGIGT. Husqvarna-tävlingen avgörs i Immersbyskogarna i Sibbo. Terrängen består av bergspartier.
11.08.2020 13:07 UPPDATERAD 11.08.2020 13:36
Området kring branddepån fungerar som tävlingscentral. Över 400 deltagare har anmält sig till tävlingen. Den yngsta klassen är pojkar och flickor under 10 år och den äldsta klassen herrar över 85 år.
Vid sidan av tävlingen erbjuds också motionsorientering som är öppen för alla. Banorna är fem och tre kilometer med start klockan 11–12.30. Anmälan till motionsorienteringen sker vid tävlingscentralens Info eller via Rastilippu.fi-tjänsten.
Tävlingsterrängen består av bergspartier, dalar och kärr. Höjdskillnaderna i terrängen är omkring 40 meter.
I samma terräng arrangeras också Keski-Uusimaarastit 20.8.2020 med nya banor.

ANDRA LÄSER