Lovisa stad vill uppfostra förtroendevalda att skriva korrekt på sociala medier

En några veckor gammal Facebookdebatt har fått Lovisa stadsstyrelse att besluta om att den nya fullmäktigeperiodens ledamöter ska få "skolning gällande förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter".

Hur man agerar på sociala medier är en del av ett ansvar som förtroendevalda måste beakta.
I det här fallet är formuleringen "förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter" uppenbarligen utslätande kodspråk för att förtroendevalda ska förstå att inte avslöja för mycket information i sina inlägg på sociala medier.