Lovisa stad vill uppfostra förtroendevalda att skriva korrekt på sociala medier

En några veckor gammal Facebookdebatt har fått Lovisa stadsstyrelse att besluta om att den nya fullmäktigeperiodens ledamöter ska få "skolning gällande förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter".

Hur man agerar på sociala medier är en del av ett ansvar som förtroendevalda måste beakta.
26.02.2021 06:30 UPPDATERAD 26.02.2021 07:01
I det här fallet är formuleringen "förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter" uppenbarligen utslätande kodspråk för att förtroendevalda ska förstå att inte avslöja för mycket information i sina inlägg på sociala medier.
Fullmäktige Satu Hämäläinen (SDP) publicerade nämligen den 22 januari ett uttalande på Facebook där hon i skarpa ordalag kritiserade Lovisa stads beslut att ge Lappträsk kommun ett köpeanbud om högst 1 100 aktier i Kymmenedalens El Ab.
Hämäläinen ansåg bland annat att det beslutsunderlag stadsstyrelsen hade berett för fullmäktige inte innehöll tillräckligt med bakgrundsinformation. Dessutom påtalade Hämäläinen att dividendutdelningen för år 2021 fortfarande skulle tillfalla Lappträsk kommun, vilket framgick av de övriga ägarkommunernas officiella protokoll. Vidare kritiserade Hämäläinen "högerpartierna" för att slösa skattebetalarnas pengar på icke-nödvändiga anskaffningar samtidigt som mer resurser behövs inom kommunens grundservice.

ANDRA LÄSER