Borgå stad arrenderar åkerskiften för odling

Den som vill arrendera en åker över sommaren har ännu en vecka på sig att lämna anbud på ett åkerskifte. Borgå stad arrenderar i år 125 hektar åker.

Senast den 5 maj ska den som vill arrendera en åker av Borgå stad lämna in sitt skriftliga anbud.
28.04.2023 12:49 UPPDATERAD 28.04.2023 12:50
Borgå stad begär in anbud om arrendering av åkerskiften för odling. Staden har 53 åkerskiften med en total areal på cirka 125 hektar och arrenderas ut. Åkerskiften att arrendera finns bland annat i Kerko, på Svinholmen och i Tarkis. En förteckning och kartor över åkerskiftena finns på stadens webbplats. 
Skriftliga arrendeanbud som innehåller euro/hektar ska skickas per e-post till kirjaamo@porvoo.fi senast den 5 maj 2023 klockan 15. Ämnet för e-postmeddelandet ska vara ”Arrendeanbud på åker”.
Anbuden kan också lämnas i slutna kuvert i servicekontoret Kompassens postlåda. Då ska det stå på kuvertet att kuvertet innehåller arrendeanbud på åker. 
Den som har frågor om arrendering kan kontakta Borgå stad. Landsbygdsförvaltningen i Östra Nyland svarar på frågor om odling och lantbruksstöd.

ANDRA LÄSER