Snart möts utbud och efterfrågan

Om en dryg vecka har arbetsgivare och arbetstagare möjligheten att träffas på Kulturhuset Grand. Det är TE-byrån som fört dem samman för den första Täsmä-rekry-mässan i Borgå.

EN MÖJLIGHET. Juha Markus, Jaakko Westerlund, sakkunniga Annika Friman-Jalomäki och chefen för Borgå stads sysselsättningstjänster Mikko Viitanen hoppas att rekryteringsmässan kan vara ett sätt att minska långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland unga.
Oskar Skogberg
15.09.2016 15:32 UPPDATERAD 15.09.2016 15:49
Nya lösningar behövs. Jaakko Westerlund, serviceförman inom kompetensutvecklingstjänsterna på Nylands arbets- och näringsbyrå, säger att tillgången på lediga jobb förbättrats med 24 procent jämfört med i fjol men trots det är de långtidsarbetslösa i Nyland 15 procent fler än för ett år sedan.
Ett mycket konkret sätt att föra samman arbetsgivare och arbetstagare är Täsmä-rekry-mässorna (sv. ung. Precisions-rekrytering) som experten på företagssamarbete vid TE-byrån i Nyland, Juha Markus, tidigare varit med om att ordna i Helsingfors och Hyvinge.
– I Helsingfors gick det inget vidare men i Hyvinge var mässan så populär att staden önskade att den kunde ordnas två gånger per år, säger han.
Också för Borgås del ser det lovande ut, Markus säger att man via mässan kan förmedla åtminstone 39 arbetstillfällen och 20 praktikantplatser. Eftersom alla aktörer ännu inte uppgett exakt hur många rekryteringar de planerar att göra så kommer antalet lediga platser ännu att öka.
En bra CV är klart formulerad och ger en överskådlig bild av arbetskarriären.
– Först frågade vi arbetsgivarna vilka egenskaper de önskar av framtida anställda. Sedan jämförde vi svaren med den information vi har om våra arbetssökande och valde ut de hundra bästa. Till dem har vi skickat en inbjudan. Men vår önskan är att alla som är intresserade av de lediga jobben dyker upp på mässan, säger Markus som påminner alla arbetssökande att plocka med sig sin CV.
– En bra CV är klart formulerad och ger en överskådlig bild av arbetskarriären. Den är inte för lång, en eller högst två sidor räcker bra, säger Westerlund.

Förändringar på gång

Täsmä-rekry

När? Den 28 september mellan klockan 9 och 12.
Var? Kulturhusets Grand vid Biskopsgatan 28, andra våningen.
Vad? En rekryteringsmässa där arbetsgivare som har behov av nya anställda eller praktikanter kan möta motiverade arbetstagare.
Vilka arbetsgivare är med? K-Supermarket i Östermalm, Paahtimo, Duuni, Tokmanni, Sunura, Borgå stad, Lovisa stad, Lappträsk kommun, Samaria, föreningen Porvoon seudun työnhakijat, Borgå Reumaförening och Varuboden-Osla.
Chefen för Borgå stads sysselsättningstjänster Mikko Viitanen, säger att det definitivt ligger i stadens intresse att hitta arbete åt de långtidsarbetslösa.
– Antalet långtidsarbetslösa hotar inte att öka explosionsartat, det har det redan gjort. Bland dem som länge varit utan jobb finns människor ur alla samhällskategorier och vi välkomnar alla initiativ för att förbättra situationen, säger Viitanen.
– Och att någon är långtidsarbetslös betyder inte automatiskt att han eller hon skulle vara arbetsskygg. En del är det visserligen, men långt ifrån alla, tillägger Markus.
Viitanen hoppas också att mässan ska hjälpa arbetssökande att få upp ögonen för nya branscher.
– Trots att man kanske inte direkt får ett jobb kan man bli intresserad av nya yrken och lära sig vilka egenskaper arbetsgivarna uppskattar. Om man i tre års försökt hitta jobb inom någon specifik bransch utan framgång kanske det skulle vara dags att pröva nya möjligheter.
Flera förändringar är också aktuella på arbetsmarknaden. Bland annat vill regeringen "motivera" arbetslösa att ta emot jobb genom att skära i den inkomstrelaterade dagpenningen från och med årsskiftet och det talas också om lägre löner för unga och invandrare med motiveringen att de skulle göra det lättare att sysselsätta dem.
Trots att man kanske inte direkt får ett jobb kan man bli intresserad av nya yrken och lära sig vilka egenskaper arbetsgivarna uppskattar.
Westerlund, Markus och Viitanen säger att det ännu är omöjligt att säga hurudan effekt åtgärderna skulle ha. Allt hänger på hur de förverkligas.
Unga har visserligen svårt att komma in i arbetslivet, statistiken visar arbetslösheten bland unga ökar. Markus svarar lite trevande på frågan om han tror det finns en risk för att företagen, om de fick chansen, skulle missbruka möjligheten att låta unga jobba med lägre lön.
– Det beror ju på företagens samhällsansvar. Jag hoppas att de inte skulle utnyttja möjligheten.
Viitanen tror att lägre löner kunde hjälpa unga att få jobb, men för att minska risken för missbruk måste gränserna måste vara klart utstakade.
– Om låglönesystemet blir för allmänt får vi en situation där företagen får billig arbetskraft men där människornas utkomst ändå hänger på samhället.

ANDRA LÄSER